Spreektekst Begrotingswijziging Intensivering Internationalisering en Branding

De PVV is om te beginnen van mening dat met deze begrotingswijziging bovenal een dienst verleend wordt aan Brussel om aan de knoppen in Brabant te kunnen draaien. Brabant Onwaardig dus Onwenselijk Onnodig, ik kom hier zo op terug.

Een van de opvallende zaken is verder de focus op het aantrekken van buitenlands talent en kenniswerkers en dat is vreemd. Als er een tekort is aan technologisch hoogwaardig personeel en of studenten, wat heeft de provincie dan gedaan om eigen Brabantse talenten te stimuleren binnen deze sector? Zomaar een toevlucht zoeken in Europa is de weg van de minste weerstand bewandelen.

De richting naar een vorm van innovatie kan ik volgen, maar de PVV vindt dat dit binnen de bestaande middelen moet worden gezocht. Wij zijn er niet van overtuigd dat met de bestaande middelen voldoende wordt gedaan. U levert daar ook geen bewijs voor dat ons anders zou kunnen laten denken.

Waar is de business case?

Waar zijn de cijfers?

Waar zijn de resultaten uit het verleden?

Dit zijn allemaal zaken die de voorgestelde investering zouden moeten onderbouwen. Het enige wat u aanlevert zijn aannames zoals 1000 arbeidsplaatsen, 100 miljoen aan investeringen, maar waarop heeft u dit gebaseerd?

Wat voor PVV het zwaarst weegt, is dat we vooral niet meegevoerd willen worden in de Brusselse agenda. In de Statenmededeling internationalisering en branding blijkt namelijk dat dit wel de bedoeling is. Ik citeer:

Pagina 3, Interregionalisering:

Regionale samenwerking binnen Europa is belangrijk vanuit economisch en politiek perspectief. Door economische samenwerking met de juiste Europese partners te stimuleren, kan Brabant de Europese industrie-agenda beïnvloeden. Bovendien draagt regionale samenwerking bij aan de versterking van de Europese cohesie.

Pagina 7:

Vervolgens wil de provincie door de interregionale innovatiesamenwerking invloed uitoefenen op het post-Horizon 2020 programma van de Europese Commissie.

Is er dan helemaal niets goed volgens de PVV fractie? De ontwikkeling betreffende Fotonica en de ontwikkeling van post-lithium batterijen zijn allebei enorm belangrijk met het oog op de toekomst en kunnen door ons bedrijfsleven ingezet worden in een behoorlijk verdienmodel.

Een andere positieve bijvangst voor de PVV is natuurlijk dat de provincie zich binnen de programmalijn Innovatiesamenwerking richt op Israël, als één van de zogenoemde technologische leiders. Een terechte keuze.

Samengevat voorzitter:

1) We geven een onvoldoende voor de zoektocht naar Brabants talent.

2) We kunnen niet leven met het ontbreken van een business case met cijfers die de aannames onderbouwen.

3) De inzet van bestaande middelen moet in eerste aanleg voldoende zijn.

4) Wij wensen niet de Brusselse agenda uit te voeren.