Spreektekst Statenvoorstel Conceptbegroting 2018 gemeenschappelijke regeling regiotaxi Brabant Noordoost

Voorzitter,

Een relatief kleine begroting, voor een groots gemeenschappelijk doel: Zo wil mijn fractie dit specifieke Regiotaxi onderdeel op de agenda van deze statendag noemen.

Het gaat niet over super kekke elektrische zero emissie bussen of hoogwaardig hipster vervoer in de straten van Eindhoven.
Nee, het gaat over kleinschalig vervoeren en verbinden, OV wat wel in de kleine kernen komt en op een eenvoudige maar toch wel degelijke manier, gewoon over de openbare weg, haar cliënten van A naar B brengt. Openbaar Vervoer op de PVV manier voorzitter: Prima Vervoer op Verzoek.

Een vraag voorzitter: In de conceptbegroting 2018 van het Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost lezen we dat met de bijdrage die wij als provincie verstrekken, projecten door de gemeenten gefinancierd worden ter ontwikkeling van het vervoer in de regio.

De verlaging van deze bijdrage houdt in dat steeds minder geld beschikbaar is om projecten te kunnen bekostigen. Is “minder geld om projecten te kunnen bekostigen” hetzelfde als “een beperktere bereikbaarheid” in de regio?

Tot zover mijn bijdrage voorzitter.