Spreektekst transitie veehouderij dd 23-06-2017

Voorzitter,

de PVV vraagt zich af waarom GS zo blind achter de milieumaffia aanloopt?
De PVV heeft al meermaals verwezen naar het rapport: Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen. Dit rapport laat zien dat het ammoniakbeleid van de overheid leunt op wetenschappelijk gesjoemel.

Dit ammoniakbeleid dat is verzonnen om een paar plantjes zogenaamd te beschermen is een nageboorte van de “zure regen”-hoax uit de jaren 80. Nadat gebleken was dat zure regen verzonnen is door de milieu maffia...... dreigde het overschot aan afgestudeerde ecologen en milieudeskundigen hun baantje en subsidie te verliezen en daarop kwamen ze met dit ammoniakbeleid.

En vanwege dit wetenschappelijk gesjoemel gaan in Brabant straks willens en wetens vele honderden kleine gezins- en familiebedrijven kapot of de armoede in..... vindt GS dit verdedigbaar?
Verder ben ik onpasselijk geworden van hoe GS in dit beleid zonder enkele wetenschappelijke onderbouwing de term volksgezondheid misbruikt om angst te zaaien bij de burgers en de boerenfamilies zwart te maken. Stop daarmee.

De PVV erkent dat er in Brabant gebieden zijn waar er flinke overlast door de veehouderij voor de directe leefomgeving is, maar los deze overlast dan echt op, zonder deze Natura2000-flauwekul
Laat boeren zelf keuzes maken en pak als overheid niet het ondernemerschap af.
De mestrotonde en het stalderingsloket heeft niets met ondernemerschap te maken, deze zijn sturend voor de markt en daar moet de overheid buiten blijven.
Afsluitend: De PVV is trots zijn op onze kleine boerengezins- en familiebedrijven..... deze boeren zijn keihard werken om overlast te verminderen en dierenwelzijn te verbeteren ..... het zou eeuwig zonde zijn als dit rampzalige beleid onze Brabantse boeren kapot maakt.
En we mogen nooit vergeten: zonder boer hebben wij geen voer.