Inbreng midtermreview van het Uitvoeringsprogramma energie

In Noord-Brabant wordt met € 60 miljoen duurzame energie ondersteund, met als één van de voorwaarden dat 50% van de benodigde financiering door andere partijen dan de provincie gedragen wordt. Op dit moment is het programma in uitvoering en was het tijd voor een eerste evaluatie. Hierbij de inbreng van Harry van den Berg van de PVV:

"Recent is de provinciale bijdrage in wat u noemt 'kansrijke projecten' voor het Energiefonds van 50 naar 90% gegaan.
Wat is uw definitie van 'kansrijk', gedeputeerde en waarom die stijging en waarom zo'n torenhoge stijging?

Het eerste project van het "schone en duurzame" Energiefonds bestaat uit vogelmeppende windturbines in Hazeldonk met honderden kilo's neodymium uit een gifhel in China.

Volgens ons daarnaast een project waar private partijen ook eenvoudig hadden kunnen financieren, dus dat fonds was helemaal niet nodig.  Wat vindt de gedeputeerde van de doodgeslagen vogels, de gifhel en de marktverstorende financiering?

U doet het allemaal om onder de 2 graden opwarming te blijven. Het effect van het gehele Nederlandse beleid echter is hooguit een enkele 1000e graad  en dat met een prijskaart van honderden miljarden euro's.

Tienduizenden euro's per gezin!  Voor helemaal niets!
Gebaseerd op rammelende klimaatmodellen en gemanipuleerde data waar overigens helemaal geen 97% van de wetenschap achter staat.

Volgens de PVV is het hele klimaat- en energiebeleid een misdadige verkwanseling van koopkracht en landschap. Hoe denkt de gedeputeerde er mee weg te komen als de  bevolking zich gaat realiseren hoe zeer ze in de maling genomen en beroofd zijn?

Dat men er bijvoorbeeld achter komt dat van die 14% duurzame energie zo'n 11% zeer vervuilende biomassa, biofuels, houtstook particulieren en zelfs afvalverbranding betreft?

Wilt u de totaal mislukte Duitse Energiewende nadoen? Lijkt de PVV niet verstandig, u wel?  Zo ja,  waarom?

Dit is volgens de PVV een heilloze weg en wij vinden dat het fondsgeld beter besteed kan worden aan wetenschap en ontwikkeling dan aan trekken aan een peperduur duurzaam dood paard."