Spreektekst transitie veehouderij dd 30-06-2017

Op 26 januari 2017 betitelde gedeputeerde Van den Hout in een tweet het rapport:”ammoniak in Nederland”  als alternative facts en zelfs als fake nieuws. Op 14 februari antwoordde GS dat deze kwalificatie door gedeputeerde op persoonlijke titel is gedaan. De PVV wil graag weten hoe GS dit onderzoek kwalificeert en of GS de conclusies van dit onderzoek deelt nu de peerreview in het wetenschappelijk tijdschrift Soil Use and Management heeft gestaan, namelijk dat het ammoniakbeleid niet wetenschappelijk is onderbouwd . Zelfs de staatssecretaris van economische zaken vraagt om een nadere wetenschappelijk discussie over het ammoniakbeleid.

Maar de PVV is niet alleen benieuwd naar hoe GS tegen dit wetenschappelijk onderzoek aankijkt, maar ook naar het standpunt van de VVD.  De VVD  heeft namelijk op 21 april tegen de PVV-motie gestemd om wetenschappelijk onderzoek te betrekken bij het beleid van onze provincie. En nu gaat de VVD de Brabantse kleine boerenfamilie en gezins-bedrijven willens en wetens kapot maken of de armoede injagen zonder enige wetenschappelijke onderbouwing... wat een schande.

Vorige week vroeg één van de insprekers wat GS nu wil? Wil GS dat vele boerengezinnen kapot gaan of de armoede in worden gestuurd?  Waarom biedt GS de boeren niet de kans zoals is afgesproken om zich in te zetten om vóór 2028 te voldoen aan de normen? Waarom kiest GS voor een directe ijskoude sanering voor de boeren? Waarom kiest GS voor een verdere schaalvergroting in de sector?

Afsluitend; de PVV zal nooit instemmen met deze VVD-plannen die willens en wetens vele boerengezinnen kapot maken. Nee, de PVV kiest met ons boerenverstand voor onze vele kleine famile- en gezins bedrijven, die Brabant zo mooi maken... ja, boeren horen bij Brabant.

Voorzitter tot zo ver.