Spreektekst transitie veehouderij 07-07-2017

Eindelijk, na vele slechte jaren zijn de prijzen die boeren krijgen voor hun vlees weer aan het stijgen. En na deze slechte jaren klimmen de Brabantse veehouders weer voorzichtig uit het diepe dal. En als onze veehouders eenmaal uit het dal gekropen zijn, staan daar gedeputeerden Spierings en Van den Hout klaar om ze weer terug het dal in te trappen.

En de Brabantse VVD, die voormalige ondernemerspartij, die staat erbij en juicht bij elk boerengezin dat te pletter valt. Daarna wast deze VVD-fractie hun handen in onschuld.

Vandaag valt hier in de Provinciale Staten Noord-Brabant de beslissing of er willens en wetens vele honderden kleine Brabantse boeren familie- en gezinsbedrijven kapot gemaakt worden, en nog vele andere boeren gezinnen de armoede in worden gedreven, en dit allemaal vanwege de zogenaamde te hoge depositie van ammoniak in de door Brussel bepaalde natura2000-gebieden.

En dat terwijl er allang door onafhankelijke wetenschappers is geconcludeerd dat het ammoniakbeleid van de overheid niet goed wetenschappelijk is onderbouwd. Deze onafhankelijke onderzoekers hameren er bovendien op dat de ammoniakconcentraties structureel worden overschat. De ammoniakmetingen worden in Nederland namelijk op een onjuiste manier gemiddeld, door het gemiddelde te gebruiken in plaats van de mediaan. Correctie daarvan leidt ertoe dat de ammoniakconcentraties in de lucht tientallen procenten lager liggen dan door de overheid wordt gerapporteerd.

Vermoedelijk betekent dit dat de ammoniakemissies en -depositie in Nederland lager zijn dan gedacht.Dit onderzoek Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen heeft de internationale toetsing doorstaan en is peer-reviewed verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift “Soil, Use and Managent”. Met de publicatie in dit wetenschappelijk tijdschrift kan de overheid niet meer om de inhoud van het rapport heen. Hoe verhoudt dit voorliggende beleid van de provincie zich tot dit rapport?

Maar nu dit wetenschappelijk onderbouwd onderzoek een bom legt onder het ammoniakbeleid van de overheid, vraagt de PVV zich af: wat doen wij dan nu hier? Wie kan nu nog zijn handen wassen in onschuld? Gaan we nu weer maatregelen nemen die niet onderbouwd zijn en geen effect gaan sorteren, behalve dan dat we de kleine Brabantse boerengezins- en familiebedrijven gaan slopen?

Zelfs de PVDA-staatssecretaris van Economische Zaken heeft voorgesteld om nu eerst een wetenschappelijke discussie te gaan voeren over het ammoniakbeleid, voordat we maatregelen gaan nemen. Waarom volgt Brabant dit voorbeeld niet?

Gedeputeerde Van den Hout heeft met “ja” geantwoord op de vraag of de manier waarop boeren hun bedrijf voeren schadelijker is voor het milieu dan het grote aantal drugsdumpingen. VVD-fractie weten jullie zeker dat deze gedeputeerde de juiste beleidsmaker is om blind achterna te lopen?

De PVV vraagt zich af waarom deze provinciale VVD opeens ook zo graag de Brabantse boeren wil slopen? Vele VVD-afdelingen in Brabant zijn faliekant tegen de voorliggende plannen. Voorzitter, ik zal er enkele noemen: Someren, Deurne, Bergeijk, Heeze-Leende, Oirschot en Reusel-De Mierden en waarschijnlijk ben ik er nog enkele andere vergeten...

Zelfs de Bergeijkse VVD-fractievoorzitter Verhagen zei dat deze VVD-coalitie de boeren als criminelen neerzet. En als deze plannen doorgaan dat het een ramp wordt voor veel familiebedrijven. VVD’er Van de Sande uit Oirschot zei: ”we hebben hier te maken met een onbetrouwbare overheid die tijdens de wedstrijd de spelregels verandert.”

Voorzitter, ik geef niet graag een VVD’er gelijk, maar hier moet ik zelfs twee lokale VVD’ers gelijk geven. Maar niet alleen vele lokale VVD-afdelingen zijn tegen deze valse plannen van de provincie, maar ook de Dierenbescherming, de Rabobank, diverse burgemeesters, voerleverancier Agrifirm, Vleesverwerker Vion, Agrifood Capital en nog vele andere. Voorzitter, wie zijn er eigenlijk nog wel voor deze plannen?

En waarom is de VVD dan voor? Waarom wil de VVD de kleine Brabantse boeren en gezinsbedrijven uitroeien? Tijdens de vergadering van 30 juni durfde de VVD hier geen antwoord op te geven en nu blijkbaar ook niet.

Samenvattend: deze plannen hebben geen enkele wetenschappelijke onderbouwing, hebben nul maatschappelijke draagvlak, de enige organisatie die voor is, dat is de verzuurde BMF, vanaf nu de allerbeste vriend van de VVD.

Maar er is meer aan te merken op deze plannen. De PVV is trots op onze boeren, elke dag hebben wij dankzij de boeren veilig, gezond en genoeg voedsel. Er is geen honger meer in Brabant en zijn wij niet afhankelijk van het buitenland voor ons voedsel. Dit lijkt heel normaal, maar dat was vroeger wel anders.

Maar onze boeren zijn niet alleen bezig met het produceren van voedsel, maar ook met het verbeteren van dierenwelzijn. En als deze plannen van de provincie doorgang gaan vinden kunnen de boeren niet meer investeren in dit dierwelzijn. De Dierenbescherming heeft ook een waarschuwing afgegeven, laten wij straks niet alleen kiezen voor onze boeren, maar ook voor de dieren.

Verder is de PVV tegen het stalderingsloket dat bij de provincie ondergebracht gaat worden. Zulke plannen met kolchozstaatsboerderijen zijn al eerder uitgeprobeerd in de Sovjet Unie en het China van Mao, laten wij dat experiment hier niet gaan herhalen.

Door deze duivelse plannen gaan er megabedrijven ontstaan op het Brabantse platteland, en de kleine gezins- en familiebedrijven worden opgeofferd. Hier is de PVV tegen.

Laten we juist kiezen voor onze kleine gezins- en familiebedrijven. Laten we kiezen voor boeren die dicht bij de burgers staan, boeren waar de carnavalsvereniging de wagens kan stallen, boeren die kleine boerenwinkeltjes hebben. En laten we nee zeggen tegen verdere schaalvergroting in de landbouw en de megastallen van deze coalitie.

Afsluitend: deze plannen zijn verschrikkelijk en mogen geen doorgang vinden. Daarom gaat de PVV straks tegen deze verdorven plannen stemmen.

De PVV is trots op onze boeren. Dankzij deze gezinnen en families kunnen wij morgen weer lekker vlees en groenten op onze BBQ gooien. Dankzij deze boeren krijgen onze baby’s de veiligste babyvoeding ter wereld. Dankzij deze boeren zijn er geen hongersnoden in Brabant.

Boeren bedankt, de PVV zal jullie nooit laten vallen.