Spreektekst Begrotingswijziging erfgoed

Voorzitter,

de PVV vindt het Brabants erfgoed een belangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid van onze provincie, en het dient -niet in de laatste plaats- om die reden gekoesterd te worden.

Ons erfgoed omvat ons gehele Brabantse culturele doen en laten, inclusief onze geschiedenis: van gildes, harmonieën en fanfares tot aan amateurtoneelverenigingen en zangkoren, carnaval of de kermis en van kloosters, heemkundekringen en monumenten tot aan streekproducten, molens en hoeves. Deze culturele basis legt een fundament onder het fenomeen van goed toeven in Brabant.

 

Dit document geeft in ieder geval concreter weer waar geld aan besteed gaat worden, waardoor het beleid dus meetbaar wordt in het licht van onze controlerende taak. Dit is waar de PVV haar bezwaren had tijdens de vaststelling van de kadernotitie. Prestaties en doelen geven ons nu meer inzicht.
Inhoudelijk blijft het wel enorm veel geld; 2.4 miljoen om de programma’s in de juiste bakvorm te gieten, voorzitter. Kan gedeputeerde aangeven of deze kosten een gevolg zijn van de vorm die gekozen is?

Bij de exploitatiemiddelen is ruim 4 miljoen vrijgemaakt, kan de gedeputeerde aangeven wat de inleg vanuit de markt inmiddels heeft opgebracht?
Zijn er in de beleving van de gedeputeerde in de rol van beweging stimuleren nog andere partners in het vizier dan Visit Brabant en Erfgoed Brabant?
Kan de gedeputeerde nu concreet voorbeelden noemen die draagvlak creëren voor erfgoed in de samenleving? En hoe leiden de inzet op de 4 verhaallijnen en de focus op de rol van beweging stimuleren tot meer draagvlak in de samenleving?

Voorzitter, de gedeputeerde geeft een behoorlijke rooskleurig document ter besluitvorming, maar heeft hij ook enig zicht op de risico’s? Bent u het met PVV eens dat er toch ook gekeken mag worden naar risico’s en hoe kunt u ons daarin geruststellen?

Concreet wil de PVV dus als speerpunten benoemen:
Handhaven van ons Brabants cultureel erfgoed, leegkomende monumentale kerken passend herbestemmen. Niet-materieel erfgoed zoals het verenigingsleven, gildes, toneel, bibliotheken en musea dienen gekoesterd en gesteund te worden.

Wij zien in de voortgang en uitwerking momenteel de stappen in deze richting, met name in de keuzes Religieus en Bevochten Brabant, maar we wachten de antwoorden van gedeputeerde af.