Spreektekst Aandeelhouderschap NV Monumentenfonds Brabant

Het realiseren van direct aandeelhouderschap van NV Monumentenfonds Brabant en daarmee mede-sturing te geven aan het stimuleren van de beweging conform het beleidskader erfgoed.

Dat klinkt als een oplossing om beweging te forceren.

Maar feitelijk is het trapsgewijs uitschakelen van gekozen volksvertegenwoordigers. Eerst indirect nu direct aandeelhouderschap van het Monumentenfonds.

Hier gaat het voorstel echt voorbij aan de democratie die maakt dat je inhoudelijk iets mag vinden van erfgoed. We geven onze invloed als PS volledig over aan het monumentenfonds. Het zou zo maar kunnen gebeuren dat erfgoed als vastgoed in de markt gezet kan worden als onderkomens voor gelukszoekers. Bevestigt u onze bewering dat deze keuzes niet meer bij PS liggen maar elders.Dit kan dus zonder bemoeienis van PS leiden tot verschrikkelijke keuzes zeker in het licht gezien van het fanatiek binnen hengelen van asieleisers door dit college de afgelopen rampjaren.

Uw argumenten om nu direct aandeelhouder te worden zijn op basis van aannames en wenselijk perspectief en niet onderbouwd.

Basis voor uw keuze is de verkenning die niet door GS is opgestart maar door RVC van het monumentenfonds.

De verkenning is niet mals in haar oordeel waar ze beschrijft dat er bepaalde functies onvoldoende zijn ingevuld. Tevens is er de afnemende belangstelling uit de maatschappij die maakt dan dat er blijkbaar op een andere manier geld gegenereerd moet worden.

De beweging stimuleren is zeker een kerntaak van de provincie maar een aanpak van netwerkvorming,ondersteunen van burgerkracht en het versterken van de aanwezige dynamiek daarvoor hoef je dus geen direct aandeelhouder te worden met alle risico's vandien.

U schrijft echter dat de NV deze rol op KAN pakken hoe zeker bent u daarvan?

Verder voorzitter is in de basis dit voorstel niet conform de nota samenwerkingsrelaties en verbonden partijen echter u verzint het trucje om een aanvullende beleidsinhoudelijke rol toe te voegen. Met andere woorden u legt het verband al aan voor de verwonding.

U schreef in nov 2015  dat alleen " geïnvesteerd zal worden in nieuwe ontwikkelingen als een duurzame exploitatie geborgd kan worden is daar nu sprake van vindt u?

Samengevat voorzitter

Een reservering voor risico is toch een last waarom schrijft u dat er geen fin consequenties zijn blz 7/8?

Wat is hier nog controleerbaar voor PS ?

Wat zijn de werkelijke risico's?

Waarop baseert u de aannames?

Hoe zeker acht u de kans van slagen dat we in 2019 geen berouw hoeven tonen en waarop baseert u dat?

Kortom voorzitter de PVV vindt dat de verkeerde ladder tegen de gevel is gezet. Onvoldoende om echt beweging in het erfgoed te krijgen.

Tot zover eerste termijn.