Spreektekst Statenmededeling Evaluatie Breedbandfonds

De PVV Noord-Brabant heeft vanaf de besluitvorming over het fonds in 2013 al stelselmatig grote vraagtekens gezet bij nut en noodzaak van een breedbandfonds (voor de in ‘witte’ buitengebieden en bedrijventerreinen) en de 50 miljoen euro die hiervoor beschikbaar is gesteld.

1)Onder meer omdat de vraag naar glasvezel onvoldoende is aangetoond.

2) Glasvezel is geen nutsvoorziening, aldus dat heeft de Rijksoverheid bepaald. 

3)De markt dit soort initiatieven prima zelf kan oppakken en dat blijkt maar weer uit voorliggende evaluatie.

Het fonds heeft echter geen subsidiërende rol gehad maar naar eigen zeggen een faciliterende rol door het aanjagen van breedbandinitiatieven. Eind december heeft de PVV de gedeputeerde al verzocht om de ondersteunende rol richting gemeenten in te nemen en zijn blij dat dit is opgepakt.

In de Statenmededeling maar ook in het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer (en dit is bevestigd in de presentatie zojuist) is onder meer te lezen: ´Bij het Breedbandfonds lijkt een marktpartij de doelstelling te gaan realiseren, en dus kan/hoeft het fonds dit niet meer te doen.´ Mabib heeft afgezien van provinciale subsidie, maar ook andere marktpartijen zijn volop bezig met de aanleg van glasvezel dus van marktfalen is geen sprake (meer). De provincie hoeft dus niet paraat te blijven staan met een zak met geld. Daarbij werd zojuist gezegd dat marktpartijen hebben aangegeven zonder staatssteun (uit EU) te kunnen. Bovendien wil je als provincie ook voorkomen dat de marktpartijen aan ´cherry picking´ kunnen doen.

De PVV sluit zich aan bij het advies van de provincie en de BOM om het fonds op dit moment gesloten te houden voor nieuwe aanvragen. De PVV sluit zich ook aan bij de conclusie van de zojuist gegeven presentatie dat het fonds geen meerwaarde meer heeft. De fondsstructuur blijft voorlopig wel bestaan voor het beheer van de drie lopende projecten ( Kempenglas, FiberBuiten (Boxtel Zuid), en Cranendonk), wanneer is het laatste project Cranendonk voor aansluiting van 138 bedrijven naar verwachting afgerond?

Deze evaluatie is het daarbij het moment om te besluiten tot bijstelling of beëindiging van de fondsen. De PVV wil de gedeputeerde dan ook verzoeken om de besluitvorming voor te bereiden voor beëdiging van het breedbandfonds, na afronding van het lopende project, en de consequenties hiervan in kaart te brengen. Wanneer kan deze worden voorgelegd aan de Staten?