Spreektekst Valorisatiefonds

Voorzitter, valorisatie is kennis en techniek inzetten om economisch voordeel te halen. Het biedt kansen om innovatie te koppelen aan economie. Een gevaar ontstaat als er vanuit het onderwijs te pas en te onpas studenten naar deze route verwezen gaan worden. De PVV doet een beroep op dit onderwijs om toch ook reeds daar een voorselectie te laten plaatsvinden.

Maar voorzitter, wat is hier nou echt de overheidstaak aan? Mede omdat de financiële aanjaagfunctie minder van toepassing is, gezien de verbeterde economie.

Op het voorstel zijn wat de PVV betreft in ieder geval wel aanmerkingen. Daarom stellen wij voor een zienswijze in te dienen om beter aan te tonen dat er een marktconsultatie is geweest en op welke gronden de markt hierbij is afgehaakt. Dit omdat u zelf aangeeft dat het afhaken van de markt een grond is om dit fonds in te richten.

Ook wordt er naar de Europese regels voor staatssteun gekeken, omdat men hier binnen de mogelijkheden wil blijven. Hoe zeker blijft dit voornemen overeind? Want als je sec kijkt is het gewoon overheidsbemoeienis met geld en niet op inhoud. Die inhoud is ook van belang om te rechtvaardigen in het licht gezien van de uitgangspunten van verbonden partijen. Hier is echter enkel en alleen sprake van bankje spelen.

En voorzitter, ja de PVV wil de startups helpen, maar dan moet wel eerst bewezen zijn dat de markt echt heeft afgehaakt. Ook de rente is in ieder geval niet concurrerend en dus is wat dat betreft onze zorg betreffende de staatsteun uitgesloten. Goed ook dat we na terugbetaling de bedrijven blijven volgen, hierdoor worden effecten in ieder geval zichtbaar. Wij zien echter in eerste instantie de opdracht om te helpen met faciliteren zoals met het aanvragen van patenten.

Een converteerbare lening is in eerste instantie een middel waarbij de onderneming ook de scale up kan maken, maar daar overlappen we dan met onze overige programma’s. Hoe denkt de gedeputeerde dit te voorkomen?

Deze converteerbare leningen betekenen ook wat voor de revolverendheid. Blijft gedeputeerde bij de onheilspellende voorspelling dat er slechts 50% terugkomt?

We hebben in een aantrekkende economie inmiddels voorbeelden gezien dat er vanuit de financiële wereld en private investeerders inmiddels behoorlijke impulsen gegeven worden aan ook startups en scale ups, dus daarom stelt de PVV voor om een tussenstap in te bouwen om eerst dus de markt aan zet te laten en als die dan afhaken de Provincie in positie te brengen als garantiestelling. Wij dienen daarvoor een amendement in om dit in de bemerkingen en zienswijze mee te nemen.

We wachten de antwoorden van de gedeputeerde af voorzitter, tot zover eerste termijn.