Spreektekst Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling ODBN

Voorzitter,

Alle seinen staan al langdurig op rood bij de omgevingsdienst Brabant Noord.

En deze concept-kadernota voldoet niet aan de eisen op de volgende thema’s: bestuurlijk, het weerstandsvermogen en budgettair.

Daarom is de PVV verheugd met dit verzoek aan het Dagelijks Bestuur met het voorstel om de concept-kadernota significant aan te passen.

Maar onze fractie wil weten hoe groot de kans is dat deze kadernota ook daadwerkelijk aangepast gaat worden?

Of is dit verzoek puur symboolpolitiek en gaan we uiteindelijk weer verder op deze doodlopende weg en blijft de ODBN net als de afgelopen jaren voortsukkelen?

Mijn fractie heeft enkele vragen over gedeputeerde van den Hout en dan in het bijzonder over zijn rol als lid van het algemeen en dagelijks bestuur.

wat heeft het Algemeen Bestuurs-lid Van den Hout gedaan om het Dagelijks Bestuur-lid Van den Hout aan te sporen? Wat heeft hij als Algemeen Bestuurs-lid effectief en controlerend gedaan richting het Dagelijks bestuur?

Wat heeft deze gedeputeerde als lid van het Dagelijks Bestuur in het traject van de totstandkoming van het conceptkader proactief al gedaan? En vindt hij dat hij voldoende heeft gedaan?

En kan gedeputeerde iets vertellen over zijn opstelling en gedrag tijdens deze vergaderingen?

En wij vragen dit omdat deze gedeputeerde zich tijdens Statenvergaderingen regelmatig onbeschoft, onfatsoenlijk en horkerig richting de Statenleden gedraagt.

Als de gedeputeerde zich tijdens vergaderingen van het algemeen en/of dagelijks bestuur op dezelfde wijze gedraagt, is dat dan de oorzaak dat deze gedeputeerde als lid van deze besturen nog geen deuk in een pakje boter slaat.

Zo ja, is het dan niet misschien verstandiger om een gedeputeerde te sturen die zich wel fatsoenlijk kan gedragen… en daardoor meer voor elkaar krijgt.

Tot zo ver.