Spreektekst Vaststellen Provinciale Inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Voorzitter,

Vragen, vragen en nog eens vragen: Dat is wat mijn fractie heeft naar aanleiding van het statenvoorstel met daar in de provinciale inpassingsplannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, wat we hier vanmiddag behandelen.

Geen vragen om het college en in het bijzonder gedeputeerde van Merrienboer hoofpijn te bezorgen op een moeilijk en omvangrijk dossier, maar om de bewoners van de gemeente Heusden en Waalwijk van hun hoofdpijn af te helpen. Voor ons in de Bossche toren is dit statenvoorstel één van de laatste daden voor de zomerreces barbecue, voor de Langstraat-erianen “kan”, met een nadruk op “kan”, een “ja” van de staten voor de PIP’s zoals ze er nu liggen het begin zijn van een verbouwing van de Langstraat, wat absoluut geen steentje bij gaat dragen aan vertrouwen in de provinciale politiek.
Met alle respect voor opkomst bevorderende bijeenkomsten en de daarbij behorende praatclubjes georganiseerd hier vanuit het huis: Als wij de burger die ons wat te zeggen heeft, suggesties doet over hoe iets eventueel beter zou kunnen, niet serieus nemen, dan denkt dezelfde burger op 20 maart 2019: Provincie, u bekijkt het maar!

Voor ons als Brabantse PVV staat vast dat de Provinciale Inpassingsplannen zoals ze hier voor ons liggen, vandaag niet rijp zijn voor besluit.
Zoals de Provinciale raad voor de leefomgeving het college in hun schrijven van 21 februari 2018 al toefluisterde (en ik citeer): “De raad is voorstander van een open en integrale kijk en afweging: Dat kan er toe leiden dat een alternatief, dat in eerste instantie niet goed uit de bus komt, toch kansrijk wordt. Deze benadering biedt ook de kans om eigenaarschap, verantwoordelijkheid en potentieel van kennis en kunde van burgers en bedrijven voor het gebied te versterken en te benutten” (einde citaat).

Waar is de open pro-actieve houding voor wat betreft de alternatieven, van dit college geweest?
Ik heb begrip voor de miscommunicatie die ontstaan kan zijn tussen het college en bijvoorbeeld de stichting van GOL naar beter over “variant 72A” en “de verbeterde variant 72A”. Twee verschillende oplossingen waarbij de recente en verbeterde variant de oude Waalwijkse straten gaat ontlasten, precies hetgeen wat het GOL voor ogen heeft. Tel daarbij een betere ontsluiting van het Bol.com industrieterrein bij op, en ik weet zeker dat we de ambitieuze Wethouder Bakker in Waalwijk
hiermee aan het kwispelen krijgen, zeker omdat hij snel nog meer grond wil verkopen.

Waarom heeft, ondanks dat de stichting van Gol naar Beter hier het college steeds op gewezen heeft, variant 72A constant onder de loep gelegen voorzitter?
Waarom is de verbeterde variant 72A sinds oktober 2017 nooit als uitgangspunt genomen door dit college, bijvoorbeeld in de beantwoording van de door de bewoners ingediende zienswijzes.
Heeft dit college de verbeterde variant 72A voorgelegd bij Rijkswaterstaat?

Voorzitter, wij zitten ook in dubio: Is de verbeterde variant 72A echt beter? Wat gaat deze verbeterde variant betekenen voor het verkeer in de oude kern van Waalwijk, wat gaat dit betekenen voor de snelheid op de A59? Is een verbreding naar 2x3 rijstroken nog mogelijk na een realisatie van de verbeterde variant 72a?
Wij willen appels met appels vergelijken en een serieuze doorrekening, zoals ook het ontwerp wat nu in PIP west is opgenomen, doorgerekend is.
Voorzitter, we hebben sinds oktober 2017 hiervoor de ruimte gehad, ik hoop niet dat gedeputeerde nu komt met de dooddoener “we hebben hier geen tijd meer voor, want we moeten door”
Nu het besluit uitstellen, de verbeterde variant 72A gedegen gaan onderzoeken, pro-actief de stichting van GOL naar Beter uitnodigen, met elkaar praten: Een win-win situatie creëren richting de 20e maart volgend jaar. Wellicht gaan we dan nog geld overhouden in ons opkomst bevorderings-potje.

Ik zeg niet dat de verbeterde variant 72A het gaat redden en eerlijk is eerlijk: Als zou blijken voorzitter dat na een appels met appels vergelijking, het huidige ontwerp in de PIP west beter is qua kosten en verkeersdoorstroming dan de verbeterde variant 72A, dan (en let op wat ik ga zeggen, want het is vrij zeldzaam) vindt Gedeputeerde van Merrienboer ook de PVV aan zijn zijde.
Stel dat de verbeterde variant 72A op alle vlakken goed uit de bus gaat komen, dan kunnen we de Baardwijkse Overlaat laten zoals deze is. Dan kunnen we de prachtige voormalige spoordijk laten liggen zoals hij nu ligt. Iets wat bij Waalwijkers en Drunenaren hoog zit, voorzitter.
En mocht er onverhoopt een probleem zijn voor het landbouwverkeer om na realisatie van de verbeterde versie 72A, van de ene kant naar de andere kant van de A59 te komen, dan stel ik voor om een Ecologische Verbindingszone in te gaan ruilen voor een Agrarische Verbindingszone.

Voorzitter, nu uitstel van besluit, kan tijdwinst op gaan leveren op de langere termijn.
Nu een goede, gedegen en serieuze afweging van de verbeterde variant 72A kan een gedwongen pas op de plaats door Raad van State voorkomen en deze “Raad van State pas op de plaats” zal het kwispelen van wethouder Bakker in Waalwijk, doen veranderen in een spontane staart tussen de benen, omdat het dan nog langer gaat duren voordat het Bol.com industrieterrein langs de A59 verder ontwikkeld kan worden.
Daarom vraag ik het nog eens duidelijk: Is dit college bereidt om de besluitvorming voor wat betreft de PIP’s Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat uit te stellen?
Zo nee, is er geen vrees voor een “Raad van State Pas op de Plaats”?

 

Nu even pauze geeft ook de gemeente Heusden de tijd om eens na te gaan denken en werk te gaan maken over hoe na de realisatie van het GOL de dikke verkeerslijnen in de kern Vlijmen moeten gaan lopen.
Bijzonder dat we van insprekers moeten horen dat hier nog steeds geen duidelijkheid over bestaat.
Rondwegen aanleggen is één, een verdere afwikkeling van het verkeer is twee.
Een zeer slordige zaak vindt de PVV, zeker bij zo’n integrale gebiedsopgave.
Gaat het college namens de provincie, die een regisseursrol heeft in deze gebiedsontwikkeling, hierover nog aan de tafel met de gemeente Heusden?

Voorzitter,

Wat uiteindelijk de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat voor netto winst op gaat leveren voor het verkeer op de A59 tussen Waalwijk en Den Bosch, moet de toekomst gaan uitwijzen.
Een snelfietspad zal geen enkele invloed gaan hebben tijdens een regenachtige spits.
Dat een ree straks eerder vanuit de Drunense Duinen, in Doeveren aan de Bergsche Maaskant staat dan een automobilist vanuit Waspik in Den Bosch, is denk ik, iets waar we rekening mee moeten gaan houden.
We hebben één wetenschap: De GOL is voorbereidt op 2x3 rijstroken en die 2x3 rijstroken zijn hard nodig om Midden Brabant rijdende te houden, niet stapvoets maar vol gas.

Tot zover mijn eerste termijn.