Spreektekst Statenvoorstel Life sciences & health

Voorzitter,

Voorliggend Statenvoorstel vraagt € 5 miljoen voor life sciences & health voor twee programmalijnen:
- Motor van zorginnovaties
- Zorginnovaties sneller naar de markt
Te lezen is dat de exacte inzet afhankelijk is van participerende partijen. De businesscase is volgens de beantwoording van de technische vragen nog in ontwikkeling en volgt volgend jaar, dus waarom deze niet afgewacht wordt voordat financiering van de staten wordt gevraagd is de PVV een raadsel. Maar daar komt de gedeputeerde straks vast nog op terug.

´De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen: een vergrijzende bevolking, een toename aantal chronische zieken, stijgende kosten en een druk op het aantal arbeidskrachten in de zorg´, aldus dit college in het voorliggend Statenvoorstel. Zorg is echter een kerntaak van het Rijk. Tenminste dat zou het moeten zijn maar dit is het resultaat van landelijk bezuinigen op de zorg door de VVD, PvdA en D66. ´De transitie van de zorgsector is een enorme maatschappelijke opgave´ staat ook in voorliggend Statenvoorstel. Zorg is echter niet één van de tien maatschappelijke opgaven in het kader van het Interbestuurlijke Programma (IBP) welke dit jaar zijn vastgelegd door het Rijk, provincies en gemeenten om aan te pakken. Zorg is dan ook geen kerntaak van de provincie. Maar life sciences & health staat schijnbaar wél Europees hoog op de politieke agenda. ´Met onze aanpak worden Brabantse bedrijven en kennisinstellingen beter in staat gesteld om aan te haken op Europese programma´, einde citaat. Aha... dit college geeft niks om zorg, de druk die op de zorg staat, en dat blijkt ook wel uit het feit dat we het laatste halfjaar van deze coalitieperiode pas zogenaamd praten over zorg. Dit college draait om dictaten uit Brussel.

De PVV is wel vóór de zorg; terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg, méér handen aan het bed. De PVV is echter niet vóór Brussel en de zoveelste subsidieregeling. Er zijn inmiddels al zoveel Brabantse subsidieregelingen en fondsen dat het absurd begint te worden.
-Zo is er sinds deze zomer het Brabant Startup Fonds (€ 10 miljoen)
-het Innovation Industries Fund (€ 75 miljoen) en de
-mkb+ faciliteit (€ 600 miljoen)
-En daar bovenop hebben we nog het innovatiefonds (€ 125 miljoen),
waarin life sciences & health nota bene al is benoemd als een topcluster waar geld naartoe gaat. MIT zuid en OPzuid zijn er daarnaast ook nog. Maar ook middelen vanuit digitalisering en JADS kunnen worden aangewend. En dan heb ik de mogelijkheden voor leningen nog niet eens benoemd. Er zijn dus al regelingen voor life sciences & health, innovatie, digitalisering, start-ups en mkb, waarvover terecht staat in het Statenvoorstel dat life sciences & health-sector hier ook van kan profiteren. De noodzaak voor het verstrekken van een separate leningsvoorziening en het oprichten van een nieuwe subsidieregeling ontbreekt dan ook volledig.

De provincie heeft vorig jaar € 13,9 miljoen extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van Pivot Park, totaalbedrag was € 37,2 miljoen. En met dit voorstel wordt middels actielijn 3 wederom geïnvesteerd om de bezettingsgraad van Pivot Park omhoog te krijgen. Het meerderheidsadvies van de toetsingscommissie over investeren in het business plan Pivot Park was vernietigend, dus ik zal mijn advies uit 2017 herhalen: aan een dood paard trekken heeft geen zin.

In de documenten bij het Statenvoorstel staat dat er workshops zijn geweest en dat er gesprekken zijn geweest met stakeholders uit de sector. De provincie heeft als het ware de vraag voorgelegd: "Hebben jullie geld nodig om leidend te blijven binnen life sciences & health?", waarop de sector lachend heeft geantwoord: "Ja!". Uit gesprekken met initiatiefnemers blijkt dat er voor de aanloopkosten een investering van de provincie nodig is van € 1,5 miljoen. Maar die initiatiefnemers weten onderhand wel, net als Pivot Park, dat de provincie Noord-Brabant met zakken geld klaar staat als je de juiste dingen roept, dat is het resultaat van Pauli en al zijn leningen en subsidieregelingen. De terechte vraag is dan ook of bedrijven die € 1,5 miljoen echt nodig hebben voor zaken als aanloopkosten, of dat ze het "nodig hebben" omdat de provincie het aanbiedt en zo de Brusselse doelstellingen worden gerealiseerd.

In het Statenvoorstel staat verder de verwachting dat de markt in de periode 2018-2022 maar liefst € 150 miljoen euro in de programmalijnen gaat investeren, overigens is dit bedrag niet onderbouwd,maar dan is geld vanuit de provincie toch volstrekt overbodig? Het argument dat die € 150 miljoen niet zal worden geïnvesteerd als de provincie de boel niet aanjaagt is ongeloofwaardig en zelfs lachwekkend. Alsof commerciële partijen zonder handgeld van Pauli geen geld willen verdienen.

Het college heeft aangegeven dat door stakeholders meerdere belangen worden nagestreefd. Maar wat zijn dan die andere belangen die wij hiermee subsidiëren?

De PVV wil ook opkomen voor het belang van dieren. Programmalijn 2 richt zich op het testen, optimaliseren en implementeren van zorginnovaties. De PVV wil dat de provincie hierbij op geen enkele wijze steunt verleent aan dierproeven en dat kan de gedeputeerde niet toezeggen, blijkt uit de beantwoording van onze technische vragen. Nederland moet in 2025 wereldwijd koploper zijn met onderzoeksmethoden zonder proefdieren. 'Medische experimenten die nu met dieren worden gedaan, hebben nauwelijks nut voor mensen'. Die conclusie trekken onderzoekers van het Radboud UMC Nijmegen, UMC Utrecht en Netherlands Heart Institute. De PVV zou dan ook graag zien dat de provincie samenwerkt met deze kennisinstellingen en ook bedrijven aan een uitdovingsbeleid voor dierproeven. Dit kan door het opmaken voor een provinciaal stappenplan voor stimulering van dierproefvrij onderzoek en financiering van de ontwikkeling én bedrijven die dierproeven uitvoeren uit te sluiten van subsidie. Hiervoor dient de PVV een motie in.

Afsluitend: De Provincie Brabant is verwend geraakt door de Essentgelden. Participeren in projecten moet niet betekenen bij voorbaat met een zak geld klaarstaan. De PVV vraagt zich af of dit Statenvoorstel van € 5 miljoen dan ook uitgevoerd zou worden als de provincie niet zo ruim in de middelen zou zitten en het onderwerp niet hoog op de Brusselse politieke agenda zou staan?

Tot zover mijn eerste termijn voorzitter.

Stemming: tegen