Economie en Internationalisering: Expertmeeting dierproeven

Op de website van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) is in het ´ Zo Doende 2016 jaaroverzicht dierproeven en proefdieren´ d.d. 09-03-2018 te lezen dat er ca half miljoen dierproeven zijn gehouden.

403.370 proefdieren zijn hierbij gebruikt (én 440.766 proefdieren gedood vóór gebruik in dierproef)

65% was niet verplicht (35,4% dierproeven zijn uitgevoerd op grond van wettelijke bepalingen)

61% onverdoofd (terwijl dit in slechts 2,1% onverenigbaar was met de proef)

Recentelijk was in het AD te lezen
´De meeste proeven met dieren leiden niet tot een succesvolle behandeling van zieke mensen. Daarnaast worden veel proeven niet goed uitgevoerd, waardoor dieren onnodig sterven, blijkt uit een onderzoek van Radboudumc Nijmegen, UMC Utrecht en Netherlands Heart Institute.´ en ´,,Onderzoek wordt dan onnodig herhaald, waardoor nog meer dieren lijden en sterven”, aldus Mira van der Naald van UMC Utrecht (en vandaag ook aanwezig).

Goed dus dat in een expertmeeting wordt besproken hoe we het aantal dierproeven in Brabant kunnen afbouwen. De provincie Noord-Brabant heeft namelijk geen beleid ten aanzien van dierproeven. Nederland heeft echter de ambitie uitgesproken om in 2025 wereldwijd koploper te zijn op het gebied van innovatieve onderzoeksmethodiek zonder gebruik van dierproeven. Tegelijk heeft de provincie Noord-Brabant de ambitie om tot de Europese top van (industriële) kennis- en innovatieregio's te behoren. ´De provincie zet zich actief in op het versterken van de Brabantse innovatiekracht, vertrekkend vanuit onze sterktes op het gebied van high tech en life sciences en health, waarmee ook dierproeven kunnen worden teruggedrongen´, échter ook nog dierproeven kunnen worden gefinancierd.

In Brabant zijn er een aantal instellingen in bezit van een vergunning ten behoeve van dierproeven.
Bron: Zo Doende 2016 jaaroverzicht dierproeven en proefdieren d.d. 09-03-2018 & aangevuld met bekendmakingen in Staatscourant (onderste drie)

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) te Eindhoven (vergunning in 2016 verleend)
Nutreco Nederland B.V., te Boxmeer
MSD Animal Health / Intervet International BV, te Boxmeer (ook fokken en verkoop proefdieren)
MSD- Organon N.V., te Oss *(ook fokken en afleveren proefdieren)
Charles River Laboratories Den Bosch B.V., te ‘s-Hertogenbosch
Charles River Laboraties - Landerd campus, te Schaijk (ook fokken en verkoop proefdieren)
Hartelust B.V. te Tilburg (alleen fokken en verkoop proefdieren - apen)
Stentit B.V. te Eindhoven
HAS Hogeschool te 's-Hertogenbosch
Chardon Pharme, te Herpen
Dopharma Research BV, te Raamdonksveer
Viskweekerij Valkenswaard B.V. te Leende

Met een aantal van deze instellingen heeft de provincie een samenwerkingsrelatie zoals TU/e danwel financiert, lening of subsidieert de provincie deze. Ook kunnen er dus vanuit Life Science en Health instellingen worden gefinancierd welke dierproeven uit (laten) voeren danwel via Pivot Park (de campus op voormalig MSD-grond). Hoe zouden de landelijke en Brabantse ambities kunnen worden gecombineerd, zodat dierproeven worden afgebouwd, innovaties worden gestimuleerd (binnen MKB) en Brabant wereldwijd koploper kan worden in proefdiervrije innovaties.

Vragen:

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) / Stichting Proefdiervrij: ´Technologie ontwikkelt heel snel bij TU/e´ en ´TU/e is al bezig met proefdiervrije innovatie´ toch is de TU/e in 2016 gestart met dierproeven. Hoe verhoudt dit zich tot elkaar?

Leids Universitair Medisch Centrum: Wat kan de provincie doen om kennisdeling over dierproeven danwel innovaties te bevorderen?

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid: Wat kan de provincie doen aan bevorderingsbeleid danwel ontmoedigingsbeleid (op financieel of ruimtelijk gebied)?

Centrale Commissie Dierproeven (CCD): Wat kan de CCD danwel de provincie doen om openbaarheid van informatie door de vergunningverleners te bevorderen?