Expertmeeting arbeidsmarkt en sociale veerkracht

Het doel van deze expertmeeting is om PS te informeren over de oorzaken van de verminderde veerkracht van een deel van de Brabanders (volgens de Monitor Sociale Veerkracht 2018 van Het PON), hun inzetbaarheid voor de arbeidsmarkt en wat de provincie Noord-Brabant kan doen om voor deze groep duurzame inzetbaarheid voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt te versterken.

1e vraag Sociale veerkracht aan PACT Brabant:
In deze tweede Monitor Sociale Veerkracht 2018 van Het PON is te lezen dat Helmond in Brabant de stad is met de grootste achterstandsproblematiek. Helmond scoort met 50% ver beneden het Brabantse gemiddelde op het aandeel veerkrachtigen. Verder heeft Helmond van alle B5 steden ook het hoogste aandeel niet-veerkrachtigen (16%). In de eerste Monitor Sociale Veerkracht in Brabant (2016), 2 jaar geleden, was dit ook de conclusie. Wat is afgelopen jaren concreet gedaan door PACT Brabant en de provincie om de sociale veerkracht te verbeteren en wat wordt komende tijd concreet gedaan om dit te verbeteren?
Antwoord: Ik loop al wat langer mee dan u en 50 jaar geleden was het wel anders... Ook Oosterhout behoeft aandacht. Voor concrete acties zie uitvoeringsprogramma van de Gemeente Helmond.

2e vraag Arbeidsmarkt aan Het PON:
Door Het PON is genoemd dat werk een van de vier belangrijkste factoren is bij de sociale veerkracht. Vorige week was in de Telegraaf te lezen dat Nederland nationaal belang laten prevaleren aldus migrantie-onderzoeker Jan van de Beek. ´Vrije verkeer van personen binnen de EU moett worden gerugeuleerd met arbeidsvergunningen. Hij stelt dat het geen bezwaar dat Centraal-Europeanen komen werken in Nederland, maar we moeten voorkomen dat er verdringing of loondrukking optreedt´. Tegelijkertijd staan meer dan een miljoen mensen in Nederland aan de kant. Wat is de invloed is van arbeidsmigranten in relatie tot de verdrukking op de arbeidsmarkt op de sociale veerkracht van Brabanders (met name oudere werklozen, arbeidsgehandicapten of langdurig werkzoekenden)?
Daarnaast was in het artikel te lezen dat ´Asielmigranten / asielzoekers het veruit het slechtst doen op de arbeidsmarkt met grote uitkeringsafhankelijkheid´. Is onderzocht waar de groep niet-veerkrachtige uit bestaat, welk percentage asielmigranten?
Antwoord: Over statushouders en vluchtelingen kunnen geen uitspraken worden gedaan. Over verdringen op de arbeidsmarkt kan vanuit dit onderzoek geen antwoord worden geven, wel vanuit expertise. Uit landelijke literatuur is er nauwelijks sprake van verdringing gezien ander type arbeid.