Spreektekst Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen

Voorzitter, Brabant is voorloper op het gebied van fotonica. Brainport is een wereldspeler op dit onderwerp en Brainport investeert al jaren in fotonica. Volgens kenners zal fotonica eenzelfde economische revolutie op wereldschaal ontketenen als elektronica enkele decennia eerder. Fotonica is het nieuwe goud voor de regio Eindhoven was in 2015 al te lezen.In het Statenvoorstel Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen staat dat de marktvraag voor geïntegreerde fotonica iedere 2,5 jaar verdubbelt, net als afgelopen jaren. Maar als fotonica echt zo geweldig is als wordt geschetst, dan gaat het zichzelf toch wel bewijzen en springen marktpartijen er bovenop, toch?

De noodzaak om er Brabants belastinggeld tegenaan te smijten is dan ook niet overtuigend aangetoond. Overigens is het voorstel om te investeren op Landelijk niveau en dat betekend dat het Brabants belastinggeld ook niet eens volledig ten goede te komen aan de Brabander. Maar toch wordt met voorliggend Statenvoorstel gevraagd om bijna €11 miljoen middels:

 - een lening van (max)€10 miljoen waaronder risicoafdekking en
 - subsidie (middels cofinanciering) van ruim €700.000 (exact €708.025).

In 2016 is echter al een lening verstrekt van €2 miljoen en een subsidie verstrekt van €11,5 miljoen ten behoeve van fotonica. In voorliggend voorstel is te lezen dat Brainport echter te klein is om te kunnen concurreren en daarom is deze nieuwe lening, hoog risico dragend weliswaar, van (max) €10 miljoen benodigd als funding voor realisatie van het Nationale plan Photon Delta. ´Er is momenteel een tekort op de totaalbegroting van Photon Delta van grofweg €75mln.´ Afhankelijk van de uitkomsten kan dus ook nog een additionele vraag volgen aan onze provincie. Nogmaals, we gaan dus Brabants belastinggeld investeren en wellicht nog meer op landelijk niveau en dit hoeft dus niet ten goede te komen aan de Brabander.

Bijna €5 miljoen (€4,65 miljoen) is bedoeld voor risicoafdekking. Op p8 staat namelijk dat er een risico bestaat dat de techniek niet op wereldschaal zal doorbreken. Opmerkelijk is dat die risico's met belastinggeld moeten worden gedragen en waarom dan ook nog met Brabants geld? De andere provincies zijn nauwelijks te bekennen met een financiële bijdragen dus waarom wel Brabant? En je zult zien dat marktpartijen pas inspringen als de techniek zich uiteindelijk bewezen heeft. Cherrypicking dus, dankzij gedeputeerde Pauli (of gedeputeerde Van Merrienboer).

En de cofinanciering oftewel subsidie van ruim ruim €700.000 is bedoeld het uitvoeren van een prioriteit van de Europese commissie. Brussel heeft fotonica benoemd tot een van de vijf key enabling technologies is dan ook te lezen in het Statenvoorstel. En om toezicht te houden wordt de uitvoering neergelegd bij de Raad van Toezicht van de Stichting Photon Delta, oftewel de baantjescarrousel wordt ook nog verder uitgebreid.

De PVV is van mening dat de financiering van de programmalijnen van het Uitvoeringsprogramma Hightech Systemen en Materialen (HTSM) eigenlijk gewoon via het innovatiefonds had moeten lopen, waar scherpe kaders aan gebonden zijn. De gedeputeerde Pauli zal wellicht zeggen net als in 2016 dat dat niet kan,
maar de provincie Overijssel investeert ook vanuit het Innovatiefonds dus waarom is dit dan niet mogelijk gemaakt? Juist het innovatiefonds was de geëigende weg geweest. High Tech Systems en Materialen staat immers niet voor niets als eerste topcluster in de lijst bedrijven dat in aanmerking komt voor het fonds. Ook de kern van het Uitvoeringsprogramma High Tech Systems en Materialen 2020 past perfect bij de ambitie die in de factsheet van het innovatiefonds wordt genoemd:‘Versterken van technologische groei in Noord-Brabant middels krachtige, innovatieve topclusters en cross-overs van topclusters.’ Graag hoor ik van de gedeputeerde hoe hij hier over denkt.

Als laatste vervalt met dit Statenvoorstel de lening en eerdere riscioafdekking van €4 miljoen aan de vastgoedontwikkeling voor de bouw van het Atrium. Blijkt dat Pauli's (of Van Merrienboer's) geld niet nodig is en dus de provincie weer te vroeg klaar stond met een zak met geld.

Ik ben dan ook benieuwd of de gedeputeerde zelf privé geld zou investeren in Photonica?
Gezien het jubelverhaal in dit Statenvoorstel verwacht ik dan ook niet anders dan een ja. Dus waarom gaat u dan niet hatder op zoek naar private partijen die willen investeren.
Want wat is nou echt de noodzaak om er Brabants belastinggeld in te investeren, ambieert de gedeputeerde wellicht na zijn periode als gedeputeerde een baan binnen de Brainport Industries Campus?

Afsluitend, de PVV wil dat de provincie een goede basis legt voor de economie in Brabant en vooral verbindt, aanjaagt en belemmerende regelgeving wegneemt. Iets wat we dit college nog niet hebben zien doen, ook niet in dit voorstel.

Stemming: tegen (in navolging van december 2016 bij HTSM)