Spreektekst Vijfde wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant

Voorzitter,

Hoewel dit voorstel voornamelijk een technische aanpassing is, zijn deze aanpassingen een de volgende stap in het plan van dit college om de kleine Brabantse boerengezins en familie bedrijven te vernietigen.

Volgens dit college dalen de ammoniakemissies vanuit de landbouw niet snel genoeg en daarom moeten de Brabantse boeren kapot gemaakt worden.
Maar de onderbouwing van dit ammoniakbeleid rammelt, dat is zelfs bevestigd door de internationale wetenschap.
Het internationale wetenschappelijke tijdschrift ‘Soil Use and Management’ geeft aan dat de ammoniakconcentratie door de overheid tientallen procenten te hoog geschat wordt.
Rapportages over ammoniak worden opzettelijk aangepast zodat men vervuilde meetgegevens kan gebruiken om onze boeren zwart te maken. Dit hele stikstofbeleid faalt.
Het ammoniakbeleid moet worden herzien en de meetmethoden en berekeningen moeten worden aangepast. Er zou geen nieuwe wetgeving geïmplementeerd, of aanscherping van maatregelen komen zolang het fundament van het stikstofbeleid discutabel is.
Maar dit college geeft niets om de wetenschap en wetenschappelijke rapporten, hun doel is het om de kleine gezins en familiebedrijven kapot te maken.
Waarom moet deze sector aan de hand van vervalste informatie kapot gemaakt worden?

Gedeputeerde van den Hout vindt zelfs het boeren wat deze kleine gezins en familie bedrijven doen erger dan wat drugscriminelen doen.
Laat dit goed tot u doordringen, gedeputeerde van den Hout vindt wat boeren doen erger dan wat drugscriminelen doen.
Dagelijks worden er in Brabant vele vaten met drugsafval gedumpt in de natuur, busjes gevuld met drugsafval in de brand gestoken, gevaarlijke drugs laboratoriums die midden in woonwijken staan….dat vindt deze SP- gedeputeerde allemaal minder erg dan wat de boeren doen.
Kan de gedeputeerde verklaren waarom hij onze boeren criminaliseert?
Knettergek…. Waar komt deze haat tegen de agrarische sector vandaan?

De PVV is juist trots op onze kleine boeren gezins en familie bedrijven.
We moeten deze boeren geen krankzinnige regelgeving opleggen. De boeren hebben behoefte aan een betrouwbare overheid, een overheid die zich aan de gemaakte afspraken houdt.
Stop met deze stapeling van doorgeslagen natuur en milieuregelgeving.
De enige regelgeving die dit college heeft afgeschaft is die voor nieuwe megastallen.
De PVV is tegen megastallen, de PVV kiest juist voor de kleine boerenbedrijven maar dankzij dit college kunnen veroordeelde dierenbeulen zoals Adriaan Straathof nu nog grotere megastallen laten bouwen in Brabant. Zelf de dierenbescherming heeft dit college gewaarschuwd voor de nadelige effecten op dieren. Dieren hebben daglicht, lucht, ruimte en uitloop naar buiten nodig. En dienen niet opgesloten te worden in een megastal met luchtwassers.
Knettergek… Is dit college bereid om de maximale stal oppervlakte weer terug te brengen naar 1,5 hectare.

De PVV ziet een belangrijke rol weggelegd voor onze boeren in natuurbeheer. De regels daarvoor dienen vereenvoudigd te worden voor kleine gezins en familie bedrijven. Dit omdat zij al vele eeuwen onze prachtige natuur beheren en tegelijkertijd ons voorzien van gezond en lekker voedsel.
Zonder de boer hebben wij geen voer.

Laat het voor iedereen duidelijk zijn de PVV gaat op geen enkele manier medewerking verlenen aan deze stikstofjihad tegen onze Brabantse boeren.