Spreektekst Statenvoorstel 68/18 Visie “Gedeelde mobiliteit is maatwerk”

Voorzitter,

Als werkgroep-lid heb ik deze visie zoals we deze vanmiddag in de staten behandelen, zien ontstaan: Van een whiteboard met een aantal kreten, tot het document met 27 pagina’s zoals deze nu voor ons ligt.
Wat ons betreft had de visie op twee A4-tjes gemogen: Veel wat we lezen is bekend en doet eigenlijk niet ter zaken.
Streven naar het slimste en meest duurzaamste mobiliteitssysteem van Europa is voor ons als PVV fractie niet belangrijk, wij willen het beste mobiliteitssysteem voor de Brabanders.

Een mobiliteitssysteem waarin een ieder vrij is om te kiezen voor de auto.
Deze vrijheid staat bij ons bovenaan: wij noemen dit individuele vrijheid.
Wat ons betreft geen stimulans van bovenaf om Brabanders deze individuele vrijheid op één of andere manier te ontnemen, zeker ook niet met staatsdeelauto’s.

De andere kant: Brabanders die afhankelijk zijn van openbaar vervoer, in welke Bravo vorm dan ook moeten altijd op ons kunnen rekenen.
Wij moeten er voor zorgdragen dat er op een degelijke, comfortabele manier tegen een zo gunstig mogelijk prijskaartje via OV overal gereisd kan worden in onze provincie.
Degelijk en comfortabel is in de ogen van de PVV niet een trosje elektrische fietsen in Maaskantje dumpen en zeggen tegen de bewoners, ga daar maar mee naar Den Bosch of Oss.
Nee, degelijk en comfortabel is wat ons betreft een voertuig waar mensen in kunnen gaan zitten, beschut tegen wind, kou en regen.

Zero Emissie? Dat willen wij graag aan concessiehouders c.q. de marktpartijen overlaten.
We moeten keuzes maken: Liever een Bravoflex met een schone dieselmotor in de straten van kleine kernen, dan geen Bravoflex in de kleine kernen, maar wel een volledig elektrische vloot in de grote en middelgrote steden, en dat we hier ons zelf als klimaatfarizeeërs op de borst kloppen “kijk ons eens duurzaam bezig zijn”.
Het beste voor Brabant is wat ons betreft de dikke lijnen voor marktpartijen, en onze focus op de bereikbaarheid van de kernen, het liefst in zeer nauwe samenwerking met gemeenten, maar ook bijvoorbeeld met taxibedrijven.
Wellicht is door de markt een dominante plaats te geven op de dikke lijnen, wij extra inkomsten voor ons als provincie kunnen genereren wat ten goede kan komen voor de bereikbaarheid van kleine kernen.

Dit zelfde telt ook voor de mobiliteitshubs: Iets wat uit de koker van de PVV van de vorige periode komt. Ga kijken waar nu al hubs zijn ontstaan. Kijk naar benzinestations aan de randen van dorpen en steden. Vaak zijn daar al supermarkt achtige voorzieningen en is er een gelegenheid om koffie te drinken. Ik hoop niet voorzitter, dat het feit dat er fossiele brandstoffen verkocht worden, ons tegen gaat houden om hier mee samen te gaan werken.

De PVV is kritisch, maar wel realistisch: We zien ook dat initiatieven zoals Uber voor grote veranderingen kan gaan zorgen. Wat nu futuristisch lijkt kan over 4 jaar gemeengoed zijn.
We moeten als provincie zeker niet het mobiliteitswiel gaan uitvinden: Dat wordt al gedaan.
Deelauto’s via de staat? Nee
Deelauto’s via de markt zonder overheidsbemoeienis en publiek geld? Geen bezwaar.
Tot slot voorzitter, de PVV gaat de visie “gedeelde mobiliteit is maatwerk”, ondanks de tsunami aan duurzaam en emissieloos wel steunen.
We zijn benieuwd waar de uitvoering door middel van de adaptieve agenda’s de Brabanders naar gaat brengen: De PVV hoopt comfortabel, betrouwbaar en tegen een goede prijs op de plaats van bestemming.