Statenvoorstel 63/18 Smart data: eerste stap richting een vooraanstaande data-economie

Voorzitter, vandaag behandelen we High tech systemen en materialen (HTSM) programmalijn D, oftewel Smart Data. Vandaag besluiten we over twee actielijnen: datacompetentie en data delen en hiervoor wordt €2,55 miljoen gevraagd.

Voorzitter, in het kort, er komt weer een zak met geld uit de hoge hoed van gedeputeerde Pauli, voor de zoveelste keer vergezeld met de bekende argumenten: marktfalen, aanjagen, niet-rendabele activiteiten etc. etc. Allemaal om de lezer ervan te overtuigen dat zonder de miljoenen van de provincie er in Brabant geen innovatie kan ontstaan. Nonsens, natuurlijk. Maar toch wil dit college €2,55 miljoen Essentgelden uitgeven.

Uit de marktanalyse, uitgevoerd door onze eigen BOM, blijkt dat vrijwel alle bedrijven aangeven “kansen” te zien op het gebied van dataficatie – lekker vaag en lekker logisch. In de infographic staat: '90% van de bedrijven heeft behoefte aan ondersteuning bij realiseren van datakansen'. Echter, dit is geen bewijs van enige vorm van zogenaamd marktfalen of van de noodzaak om miljoenen Essentgeld uit te geven. In dezelfde analyse staat namelijk ook dat het aanbod op bijvoorbeeld gebied van data delen het aantal aanbieders groter is dan het aantal afnemers. Het enige bewijs dat hier wordt geleverd, is dat bedrijven onderhand weten dat als je in Brabant maar roept dat je ondersteuning nodig hebt bij zogenaamde "niet-rendabele activiteiten", Bert Pauli klaar staat met een zak met geld. Ondernemers hoeven in Brabant geen risico meer te nemen, want GS biedt ze een van belastinggeld gespreid bedje.

De PVV is daarnaast nog steeds van mening - net als bij bespreking uitvoeringsprogramma HTSM in 2016 en ook recentelijk op 9 november - dat de financiering van de programmalijnen van het Uitvoeringsprogramma Hightech Systemen en Materialen eigenlijk gewoon via het innovatiefonds of breedbandfonds voor digitalisering had moeten lopen, waar scherpe kaders aan gebonden zijn. Of is dit innovatiefonds inmiddels leeg?

Voorts wil de PVV opmerken dat het erg vreemd is, dat de eis van financiële revolverendheid, waar bij de instelling van de fondsen door GS in 2013 zo op werd gehamerd, bij dit voorstel met een korte kanttekening wordt losgelaten. Blijkbaar mag het financieel verantwoord besteden van de Essentgelden geen sta-in-de-weg zijn als de gedeputeerde met geld wil strooien? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Tenslotte – en dit hebben we al eerder gezegd – wil de PVV dat de provincie een goede basis legt voor de economie in Brabant en zich vooral focust op zaken als het wegnemen van belemmerende regelgeving en het scheppen van duidelijkheid bij vergunningen. En dat betekend niet de zoveelste subsidieregeling opzetten. Er is de afgelopen jaren absoluut veel te weinig verbetering geweest op deze thema’s en niet te vergeten bij het op orde maken van het Brabantse wegennet, iets waarvan onze economie pas echt zou opbloeien. De gedeputeerde schrijft het gebruik van data verbetert mobiliteit, de PVV zegt het aanleggen van wegen, waaronder de Ruit, verbetert de mobiliteit.

 

2e termijn:
Dank aan de PvdA voor de kritische noten over onder meer de niet sluitende business case echter... de gedeputeerde Pauli is consequent geweest in de kwaliteit van zijn Statenvoorstellen. Er waren eerder geen of niet sluitende buisnesscases, dus vanwaar nu pas kritische noten. Wellicht dat dit te maken heeft met de aankomende provinciale verkiezingen...

In het Statenvoorstel staat: ‘’dat vraagt om het oplossen van technische, financiële en juridische en organisatorische knelpunten´. Kan de gedeputeerde een concreet voorbeeld geven? En hoe gaan de projecten die zich richten op informeren, motiveren, trainen en begeleiden van mkb-ondernemers het oplossen van de zogenoemde technische, financiële en juridische en organisatorische knelpunten?

Conclusie, dit Statenvoorstel is alleen bedoeld om de EU via Europese programma’s en trajecten zoals Horizon 2020, Interreg, OZuid, Manunet en Vanguard invloed te laten uitoefen op onze Brabantse bedrijven. De PVV zal dan ook tegen dit voorstel stemmen