Spreektekst bij behandeling advies van de commissie Remkes inzake de stikstofproblematiek

Nederland heeft geen stikstofprobleem maar een probleem met de doorgeslagen milieu maffia.

Omdat de Raad van State een streep heeft gezet door dit Programma Aanpak Stikstof is er een enorme bak onzekerheid over het land uitgestort, onzekerheid die een direct gevolg is van Europese bemoeienis met hoe wij hier in Nederland met onze natuur om moeten gaan.

De pro EU-partijen, zoals de VVD en het CDA vonden het Natura 2000 systeem allemaal prachtig, en o, o, o, wat zijn ze nu ineens boos en verbijsterd.

Dankzij deze Natura 2000 gebieden wordt onze Nederlandse landbouwsector kapot gemaakt, ligt de bouw stil, verliezen mogelijk meer dan 3500 bouwvakkers hun baan en worden de burgers straks hun auto uitgepest.
De oorzaak: het gedrocht Natura 2000 met bijhorende EU-regeltjes.

Al in 2006 heeft de Tweede Kamer fractie van de PVV deze ellende voorspeld.

In plaats van deze ellende op te lossen en met noodwetgeving te komen adviseert Remkes nu om de veehouderij te saneren, de maximumsnelheid op wegen te verlagen en het onmogelijk te maken om te bouwen.

Nederland wordt verder op slot gezet terwijl we al het braafste jongetje van de klas zijn in de EU.

Als deze coalitie van de VVD en het CDA straks deze adviezen gaat overnemen dan kunnen ze net zo goed fuseren met GroenLinks en laten ze de hardwerkende burgers en ondernemers opnieuw keihard in de steek.

Het mag duidelijk zijn de PVV gaat hier niet mee instemmen.

Eeuwenlang hebben boeren en landeigenaren in ons land de balans tussen economie en ecologie bewaard.

Maar de laatste jaren is er in Nederland veel landbouwgrond verloren gegaan voor de aanleg van nepnatuur.

Alsof landbouwgrond geen natuur is en de boer niet de beste bewaarder is van al deze natuurpacht.

Maar veel partijen vinden van niet, en daarom worden de boeren kapot gemaakt vanwege de natura2000 gebieden.

En waarom is dit allemaal nodig? Wie claimt dat ‘de’ natuur last heeft van stikstofdepositie liegt.

Bij de non-discussie over stikstof bedoelt men een specifieke natuur, eigenlijk de minst natuurlijke natuur van Nederland.

De waarheid is dat we Nederland gaan platleggen omdat door een iets hogere stikstofdepositie onze Natura 2000-gebieden het “risico” lopen dat grassen, brandnetels, bramen en berkenboompjes ietsjes harder gaan groeien. Dat is blijkbaar verboden, want alleen de bureaucratische maakbaarheidsnatuur telt, zoals de mossen en de orchideeën. Maar Nederland is een voedselrijk deltaland en de natuur die daarbij hoort – dus de grassen en de bramen – die gedijen prima bij meer stikstof. Een PAS-herstelprogramma is dan ook volstrekt overbodig.

Het hele natuur- en milieubeleid is ernstig overtrokken, maar heel het land mag nu wel weer op de blaren zitten.

Onze boeren gaan verjaagd worden, terwijl onze landbouw efficiënt en innovatief is, en behoort tot de top van de wereld.

Voor de veehouderij geldt dat al veel stappen zijn gezet, forse investeringen zijn gedaan en maatregelen zijn getroffen op het gebied van verduurzaming.

De PVV vindt dat een boer moet kunnen ondernemen en daarom moeten er zo min mogelijk belemmeringen zijn via onzinregels of doorgeslagen natuurregelgeving moeten zijn.

Maar niet alleen onze boeren hebben van deze ellendige regelgeving te lijden.

Bouwvergunningen, de aanleg van belangrijke infrastructuur, het inrichten van industrieterreinen, het bouwen van nieuwbouwwijken: het is allemaal ernstig lastiger geworden. Wat dit voor Nederland betekent, mag duidelijk zijn. Het is een enorme klap voor onze economie

Hoe kan dit land, met al die hardwerkende ondernemers en werknemers, zo gegijzeld worden door het gedram over zelf gecreëerde nepnatuurgebieden? Hoe knettergek zijn we hier geworden?

Terwijl we allemaal weten dat het nog nooit zo goed ging met de natuur in Nederland.

De bever, de das, de zeehond, de lepelaar, de wolf en de zeearend zijn allemaal weer in ons land te vinden, en dat is goed nieuws.

Water- en luchtverontreiniging zijn onder controle.

Bos was er in ons land nog nooit zo veel. Dit alles is bereikt door gewoon ons Hollands verstand te gebruiken: ik noem de bouw van ontzwavelings- en waterzuiveringsinstallaties.

De PVV heeft de oplossing voor de stikstofcrisis. Volgens artikel 2.1 lid 7 van de wet natuurbeheer kan de minister een besluit tot aanwijzing van een Natura 2000 gebied wijzigen of geheel of gedeeltelijk intrekken.

De PVV vraagt of dit college alles op alles wil zetten om bij de minister duidelijk te maken dat het intrekken van de aanwijzing van de kwetsbare natura 2000 gebieden de allerbeste oplossing is voor Nederland én Brabant.

Zet de belangen van onze Brabanders boven die van de Brusselse bureaucraten en die paar stukjes mos in de natura 2000 gebieden.

Gebruik je boerenverstand en kies voor Brabant.