Spreektekst Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk

Voorzitter,

Brabant is het epicentrum van de verschrikkelijke coronacrisis. Meer dan 2600 Brabanders zijn in het ziekenhuis terecht gekomen en meer dan 1100 Brabanders zijn overleden vanwege dit verschrikkelijke virus. Brabant stond in maart letterlijk stil vanwege de Lock down die van kracht was om het coronavirus onder controle te krijgen.

En wat kregen wij toen te horen over wat dit college had gedaan, specifieker wat was de PVDA-gedeputeerde Van Merrienboer had gedaan?

Hij was stiekem bezig geweest om in andere provincies boerderijen op te kopen. Niemand mocht iets weten. Niemand werd ingelicht. De Brabantse Statenleden werden niet ingelicht. Andere provincies werden niet ingelicht.

En als een dief in de nacht kocht hij zes boerderijen op in andere provincies.

Hiermee heeft hij niet alleen de woede gewekt van de Brabanders maar ook die bij andere provincies.

Terwijl die provincies nog wel netjes in gesprek waren met de minister ging deze gedeputeerde cowboytje spelen met Brabants belastinggeld. Hij heeft in andere provincies lukraak bedrijven opgekocht, zonder te bekijken wat dat voor impact heeft op die omgeving. Zo spreekt de Zeeuwse gedeputeerde van een ‘onaangename overvaltactiek’.

En nadat gedeputeerde Van Merrienboer betrapt was, stuurde dit college een excuusbrief naar de andere provinciebesturen.

Je excuses aanbieden als je fout zit vind ik een gebaar richting de andere provincies. Gewoon als een echte vent je fouten toegeven en op de blaren zitten.

Maar twee weken geleden in een themavergadering zei deze gedeputeerde doodleuk dat hij helemaal geen spijt heeft van zijn handelwijze. Hij zou als hij het opnieuw zou kunnen doen exact op dezelfde manier handelen. Dus die excuusbrief was helemaal geen echte excuusbrief.

Het was bedrog, niets meer niets minder. De tweede trap na die de andere provincies krijgen van deze gedeputeerde. Schandalig.

Maar waarom werden deze bedrijven op deze schofterige manier opgekocht?

Hij deed dit om de zogenaamde stikstof ruimte op te kopen. Hij was dus bezig met een niet-bestaand probleem. Stikstof is niet slecht voor de natuur. Stikstof is de belangrijkste voedingsstof voor planten. En dat de bodemvruchtbaarheid door stikstof wordt verbeterd is al duizenden jaren bekend.

Dankzij stikstof hebben wij in Brabant prachtige bossen en weilanden vol met leven.

Maar ook dat wil de linkse milieu maffia van ons afpakken.

En hiermee is het startsein gegeven van het opkopen van boerenbedrijven voor stikstof ruimte voor de industrie begonnen. Boeren worden eerst met doorgedraaide milieuregelgeving murw gebeukt en uiteindelijk hebben ze maar één keus en dat is hun gezinsbedrijf verkopen. De PVV vindt dit niet alleen slecht voor de landbouw maar ook voor ons boerenlandschap. Jonge boeren kunnen niet op tegen deze kapitaalkrachtige bedrijven. Boeren werken met kleine marges. Net voldoende om hun gezin van te onderhouden en hun bedrijf te ontwikkelen maar onvoldoende om met de grote industrie te concurreren.

Agrarische gronden gaan hiermee de speelbal worden van agressieve investeerders die niets geven om de leefbaarheid van het buitengebied of koeien in de wei.

Tenslotte over het logistiek park Moerdijk is de PVV altijd glashelder geweest. Voor ons hoeft het er niet te komen.

Wij zien liever weilanden vol met koeien, weidevogels en vilders dan een industriegebied vol met vrachtwagens met Oost-Europese kentekens. Wij kiezen eerst voor onze eigen mensen.

En er zijn nog voldoende alternatieve bedrijvenlocaties aanwezig, ook in West-Brabant.

De Brabantse economie wordt extra hard geraakt door de coronacrisis. Dan valt het te betwijfelen of de grote bedrijven nog wel zo massaal in de rij staan om zich te mogen vestigen op het LPM.

Moeten we dan wel met zo veel twijfels instemmen met dit inpassingsplan?

Mijn rijinstructeur zei altijd: ”Bij twijfel niet inhalen.” Het lijkt mij verstandig dat wij vandaag ook niet gaan inhalen.

Laten wij vandaag gezamenlijk, slagvaardig en slim tegen dit inpassingsplan stemmen voor ons Brabant.