Spreektekst Vaststelling bestuursopdracht "Veilig en weerbaar Brabant" 

De PVV is blij dat Brabant eindelijk de strijd aangaat met de ondermijnende criminaliteit.

In deze bestuursopdracht zijn veel PVV-moties overgenomen zoals pilots met drones, meer aandacht voor veiligheid in het Brabantse buitengebied en structureel geld voor de Taskforce. Terwijl dit kartel eerder juist deze PVV-moties wegstemde. Wijsheid komt met de jaren zullen we maar zeggen.

Helaas zijn de stukken die dit college zelf heeft bedacht nog wat vaag. De PVV vraagt aan dit college of deze vage stukken de komende jaren een stuk concreter willen maken. Een voorbeeld hiervan is de week van de weerbaarheid. Wat moeten wij ons hierbij voorstellen? Wanneer kunnen wij de echt uitgewerkte plannen ontvangen?

Verder gaat er in Brabant een platform een Veilig Ondernemen (PVO) opgericht worden, Limburg heeft al een opgericht platform. De PVV wil weten waarom Brabant niet aansluit bij Limburg? Wat is de meerwaarde van een nieuw platform?

Ondermijning door radicale dierenactivisten of terroristen wordt in dit stuk niet één keer genoemd terwijl juist Brabant zucht onder deze terreur.

Veel Brabantse boerengezinnen zijn doodsbang en zwijgen uit angst. Zo staat bij de PVV de stalbezetting in Boxtel nog vers in het geheugen. De PVV wil dat de ondermijning in vorm van radicaal dierenactivisme ook een plek krijgt in de bestuursopdracht en daarom zullen wij hierover een motie indienen.

Andere broeinesten van criminaliteit en ondermijning (van de rechtstaat) zijn asielzoekerscentra. Het aantal incidenten in asielzoekerscentra is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Ik noem: winkeldiefstal, zakkenrollerij, inbraak, mishandeling, zedendelicten en als absoluut dieptepunten de moorden op Rik van de Rakt uit Oss en Frank Schrijen uit het Boxmeer. Waarom wordt dit niet genoemd? Doen onze levens er niet toe? De PVV dient een motie in om de Brabanders te beschermen tegen asielzoekers.

Helaas gebeurt de ondermijning van de rechtstaat en de politie niet alleen door criminelen, maar wordt momenteel sterk aangewakkerd door geluiden die hoofdzakelijk vanuit de linkerflank te horen zijn. Deze afgelopen weken valt een campagne waar te nemen waarbij onze burgers worden opgezet tegen de politie en onze rechtsstaat.

Deze politieke partijen laten zich geen kans onbenut om hardwerkende politieagenten te beschuldigen van (institutioneel) racisme.

Door het vals beschuldigen en beschimpen van de politie en rechtstaat neemt het algehele gevoel van veiligheid en leefbaarheid af in heel Nederland. Dit moet stoppen.

Daarom dient de PVV een motie in waarin wij ons uitspreken dat de rechtstaat en politie niet (institutioneel) racistisch zijn.

Mijn droom is een Brabant waar misdaad niet loont. We strijden tegen een sterke en nietsontziende vijand, een criminele industrie die elk jaar 9,3 miljard omzet met hun criminele activiteiten.

Maar dankzij de PVV gaan we (met deze bestuursopdracht) stappen zetten om deze criminelen te verslaan. Dit is onze eerste stap en de PVV hoopt dat er vele volgende stappen zullen volgen.

De PVV zal nooit opgeven.