Spreektekst Provinciale coördinatieregeling voor project windenergie A16

U kunt er vandaag voor kiezen om de vergunningen voor de aanleg van bouwwegen voor windturbines en dergelijke aan de gemeenten over te laten. Prima, zoals in het stuk staat: daar waar het hoort.

De Ruit Eindhoven is een voorbeeld van een uiterst belangrijk project met bovenregionaal nut, daar mag wat de PVV betreft de provincie de boel een beetje aandrukken.

Het plaatsen van windturbines heeft geen bovenregionaal nut, sterker nog, het heeft geen enkel nut.
De lantaarnpaal bij mevrouw Jansen voor de deur in de Dorpsstraat in Zevenbergschen Hoek heeft meer nut dan die misdadige knipperende, zoevende, zwaaiende en zwiepende vogel- en vleermuisvermoordende subsidiecrematoria net buiten het dorp

Die lokale waanzin moet je inderdaad aan de lokale overheid overlaten.

U heeft in de afgelopen jaren al besloten dat omwonenden tienduizenden euro's waardevermindering op hun huizen krijgen, slapeloze nachten door infrasoon en hoorbaar geluid, een verpest uitzicht en dat vogels en vleermuizen massaal een urenlange voorbij gruwelijke doodstrijd krijgen voor uw volstrekt nutteloze dwaze duurzame doelen, nu mag de gemeente dat aan haar inwoners uitleggen

De PVV wil graag van het college weten of zij het zullen respecteren wanneer een gemeenteraad de vergunning voor de aanleg van een bouwweg weigert of indien van toepassing alsnog weigert.

De ogen van steeds meer mensen en zelfs milieubewegingen gaan open.

Windenergie heeft niets met klimaat te maken, maar slechts met gemakkelijk van de burger te roven geld. Poen, poen en nog eens poen.

Zonder al dan niet verdekte subsidie werd er geen paal gezet, geen paneel gelegd, geen bos in de fik gestoken. 10 Miljard wordt er aan subsidies toegezegd dit jaar. Voor een hoop ellende en met minder nut dan de lantaarnpaal bij mevrouw Jansen in de Dorpsstraat in Zevenbergschenhoek

Het kan dus zijn dat één of meerdere gemeenteraden draaien als een doorsnee FvD-fractie.

Belooft u dat u dan geen verdere actie zult ondernemen, dat het dan een zaak tussen exploitant en gemeente wordt? In dat geval zouden wij een motie met die strekking in kunnen trekken.