Spreektekst Bestuursrapportage I-2020

Voorzitter, de burap is de verantwoording van het college van GS over de eerste 4 maanden 2020 en betreft dus de wanprestaties van het oude college, het college van de 'trendbreuken' zoals ze dat zelf noemden.

Sinds mei hebben wij een nieuw college voorzitter, en de PVV hoopt in de Burap 2 in het najaar een daadwerkelijke trendbreuk terug te zien, namelijk breken met het rampbeleid en focus op de provinciale kerntaken.

Voorzitter inhoudelijk een tweetal punten.

Het college doet een nieuw voorstel van 8 ton voor nader onderzoek naar nieuwe mogelijkheden om een immunisatieportefeuille via investeringen in te zetten. Begrijpt de PVV het goed dat dit nieuwe college 8 ton wil uitgeven om te laten uitzoeken hoe u nog meer publiek geld kunt laten verdampen? Graag een toelichting.

Voorts vindt de PVV het onbestaanbaar dat het organisatiekostenbudget maar groeit en groeit. Via allerlei programma's wordt het maar opgeplust. Wie stuurt op beheersing van de overhead, voorzitter, en hoe? Ik zou graag van het college de toezegging willen om op korte termijn eens inzichtelijk te maken welke productie er nou wordt geleverd door alle fte's, inhuur en inkoop van adviezen, rapporten, onderzoeken etc. Mogen de Staten daarop rekenen?