Spreektekst Inpassingsplan “Ulvenhoutse bos”

De PVV vindt het Ulvenhoutse bos een prachtig natuurgebied. Het is een van de weinige kwelbossen die er nog bestaan in Nederland. Er is niet mis (met plannen) om water in dit gebied op een natuurlijke manier langer vast te houden.

Maar de PVV is principieel tegen de maatregelen die nu genomen in kader van de (toekomstige) aanpak stikstof. De PVV heeft technische vragen gesteld en er kan door de experts niet eens antwoord worden gegeven, op de vraag welke natuur er nu lijdt vanwege een de zogenaamde hoge stikstofdepositie.
Deze experts kunnen niet eens zeggen of er (historisch gezien) nu een (te) hoge stikstofdepositie is in Brabant. Dit hele beleid heeft NUL wetenschappelijke onderbouwing.

Wat dit college ook niet verteld is dat er in Brabantse Natura 2000 gebieden sinds 2015 meer dan 400 ha bos gekapt is. 400 hectare dat zijn 800 voetbalvelden aan prachtig bos dat gekapt is in Brabant. Hypocriet en knettergek, daarom zal de PVV Tegen stemmen.