Spreektekst themabijeenkomst over Concept-Regionale Energie Strategieën (RES'en)

De buitendemocratische nachtmerries die Energieakkoord, Klimaatakkoord en RES heten. Denken met zon en wind grote delen van de energiebehoefte te kunnen dekken, terwijl een lachwekkend, nog geen 3% energieaandeel al problemen op het net én in de samenleving veroorzaakt. Daarnaast denken dat je met wind en zon fossiele opwekking volledig vervangt of op een betaalbare en schaalbare wijze waterstof kunt maken bij een rendement van niks.... groene sprookjes, of beter: nachtmerries

Paar vragen aan de gedeputeerde:
- waarom krijgt de PVV nooit antwoord op de vraag wat het hele verhaal kost en wat het in graden Celsius oplevert, terwijl dat de KERNVRAAG is bij beleid dat gericht is op vermindering van opwarming. Of bent u bang voor pek, veren en hooivorken als de burger door krijgt dat het 100 tot 150 miljard betreft voor hooguit 1 honderdduizendste van een graad Brabants effect tot 2030? Dat daarvoor zijn landschap, woongenot en welvaart finaal gesloopt worden?

- wat vindt u van het feit dat gemeenteraadsleden op informerende bijeenkomsten een verkoopshow voorgezet wordt die RES heet, waarin uitsluitend eenzijdig geïnformeerd en niet zozeer gelogen, maar wel heel veel verzwegen wordt, zoals het feit dat de met veel bombarie gepresenteerde 1 miljard kWh wind en zonne-energie bij de REKS Hart van Brabant hooguit een magere 5% van het energieverbruik is?

Bij alle RESSEN samen kom je op 7% van het energieverbruik. Moet alles kapot voor dat beetje?

- hoe gaat u niet alleen de staten- en raadsleden, maar de HELE bevolking op ongekleurde wijze voorlichten over de RES, hoe wordt geborgd dat de omwonenden tijdig van de plannen op de hoogte gebracht worden en welke criteria zijn er ten aanzien van draagvlak? Krijgen we gegarandeerd geen herhaling van het schandaal bij Klundert?

- hoe garandeert u dat de minstens 100 kilometer hoge stapel zonnepanelen over een jaar of 20-25 netjes afgevoerd wordt? En die windturbinefunderingen en aanlegasfalt?

hoe gaat u om met aanvragen voor zon op land, nu PS duidelijk heeft gesteld dat eerst de daken verkend moeten worden.

Wat als er geen draagvlak is, dan geen turbines, geen zonneweiden? En dan?

Wat als alles geschrapt moet worden als gevolg van de uitspraak van het Europees Hof, dat stelt dat de windindustrie geen gezondheidsproblemen bij omwonenden mag veroorzaken?

Stoppen we meteen met het waanzinnige beleid om bestaande huizen van het gas af te halen, gezien de absurde kosten, vele mislukkingen in het land en het feit dat de schaarse bouwvakkers beter ingezet kunnen worden om méér huizen te bouwen?

Zelfs Urgenda voorman Jan Rotmans krijgt zijn eigen huis niet van het gas af. Uitgerekend de kopman van de organisatie die ons via een activistische rechter het schandalige Urgenda-vonnis opdrong

OF pakken we het slim aan
- U zegt: “pak door, de opgave is groter? Hoe dan?waarom niet gewoon deze hele ellende blokkeren, weg met die hele RES, wegens vernieling van ons mooie landschap en de volstrekte onzinnigheid, wegens de constatering dat er niets mis is met de huidige energievoorziening en dat de toekomst er uitstekend uitziet?

WANT
- u kunt nu al aan de slag met kernenergie en met de ontwikkeling van thoriumenergie: compact, betrouwbaar en zeker op langere termijn spotgoedkope elektriciteit, warmte en proceswarmte voor de chemische sector:

- wat vindt u van het idee om nog dit decennium de eerste Small Modular Reactor in Brabant mogelijk te maken en hiertoe met de minister te overleggen, want met de huidige SDE-subsidieregeling is elke innovatie te duur, terwijl de prijs van deze reactor op zich juist heel concurrerend is?

- wat gaat u doen met de veelbelovende Thorium-gesmolten zoutreactor, die naast energie ook zeer belangrijke medische isotopen leveren kan? Ik heb nog wel wat adresjes voor u die een stuk optimistischer zijn qua tijdspad dan de op zich uitermate kundige adresjes die mevrouw Spierings had, namelijk de ontwikkelaars van die dingen zélf.