Spreektekst vaststellen Herstelbesluit Windenergie A16

Voorzitter

De PVV wil graag weten wat de consequenties zijn als de Staten vandaag dit voorstel verwerpt. Mag de PVV samen met vele omwonenden hopen dat het plaatsen één of meerdere van die gigantische windturbines dan al dan niet definitief van de baan is? Graag een reactie.

Op het oog zijn het namelijk voor deze Staten wat onbeduidende technische aanpassingen, maar voor omwonenden is het verwerpen een laatste strohalm om naderend onheil te voorkomen, naast de constatering dat de uitspraak van het EU-hof, dat industriële windenergie geen nadelige gezondheidseffecten mag veroorzaken, wel eens alle turbines en plannen stil zou kunnen zetten! Hoe denkt de gedeputeerde daarover?

De Raad van State dan, die bekeek nauwkeurig in hoeverre zich louter dankzij subsidies verrijkende ondernemers de omwonenden mogen tergen met hun even volstrekt nutteloze als megalomane klimaatgevaartes

5 uur en 40 minuten slagschaduw, een stroboscoopeffect, is volgens de RvS "aanvaardbaar"
Droge waterboarding, je wordt er knettergek van, al binnen een enkele minuut.

Ook mag er overdag een geluidsniveau zijn van 47 en in de nacht 41 decibel.

Om daarvan een voorstelling te maken : bijna net zo erg als het luisteren naar Radio1 is het effect dat je krijgt wanneer je hardhorende buurvrouw die zender op heeft staan en je door de muur dit hoort (30 seconde vaag, maar links gemompel).

Niet kunnen slapen, daarnaast horendol worden van het nerveuze, unheimische gevoel dat je krijgt van het niet hoorbare, maar heel vervelende trillingen gevende infrasoon geluid.... en dat allemaal omdat iemand subsidie wil graaien, want niemand plaatst zo'n klimaatminaret zonder een miljoenengreep te kunnen doen uit de miljarden zware subsidiesnoeppot. Deelt u die constatering, geacht college?

Kunt u verder garanderen dat, mocht dit Statenvoorstel onverhoopt toch aangenomen worden, windturbines stilgezet worden indien de geluidsnormen van 47 en 41dB overschreden worden?

Strenge handhaving hierop lijkt de PVV het op één na beste idee

Het beste idee is het om de omwonenden die laatste strohalm te laten grijpen : integraal schrappen, die landschap, woongenot en koopkracht vernielende en in klimaattechnisch opzicht volstrekt nutteloze geldverbranding!