Spreektekst themabijeenkomst stikstofactualiteiten

Dit college is rampzalig voor de Brabantse boer

De PVV sluit zich aan bij het commentaar van boerenorganisaties om extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten mogelijk te maken.

Er kleven enorme risico's aan het openstellen van extern salderen, zoals het ongecontroleerd opkopen van boerenbedrijven, het weglekken van stikstofruimte uit de agrarische sector naar andere sectoren en ongewenste leegstand en verloedering van buitengebied. Daar komt bij dat de problematiek van de PAS-meldingen nog altijd niet is opgelost.

De PVV eist dat de boeren die ter goede trouw hebben gehandeld met een melding, die boeren mogen niet gedupeerd worden. De PVV vraagt aan de Gedeputeerde om vanmiddag nog naar de Minister te rijden en niet te vertrekken voordat al deze problemen zijn opgelost. Voor u lijkt dit een klein probleem maar de toekomst van vele boerengezinnen hangt hiervan af.

Verder stelt de PVV vragen bij het uitwisselen van ammoniak uit de landbouw en stikstof uit de verbranding van fossiele brandstoffen. Wellicht is dit juridisch toegestaan, maar hoe gewenst is dit?

Onze boeren worden continu aangevallen, door zowel minister Schouten als door het Brabantse college. Boeren zijn helemaal niets opgeschoten met dit nieuwe college en de PVV is het zat. Het is tijd dat we achter onze boeren gaan staan. Tot hier en niet verder, genoeg is genoeg.

17 maart 2021 kunnen we afrekenen met dit stikstofprobleem. Dat kan door op de PVV te stemmen.

https://www.youtube.com/watch?v=-EJwVtqBqhQ&ab_channel=PVVFractieNoord-Brabant