Spreektekst Burap II 2020

Voorzitter, de burap is de verantwoording van het college van GS over de eerste 7 maanden 2020 en blikt vooruit op de verwachtingen voor het resterende deel van het jaar. Zoals het voorstel het formuleert: wij rapporteren over de voortgang 2020, op basis waarvan uw staten waar nodig kunnen bijsturen. Alleszins logisch om dus degelijk te kunnen debatteren en het niet als een technisch niemendalletje af te doen.

Sinds mei hebben wij een nieuw college voorzitter, en de PVV gaf bij de burap 1 aan om nu bij Burap 2 een daadwerkelijke trendbreuk terug te willen zien, namelijk breken met het rampbeleid van het vorige college en focus op de provinciale kerntaken.

Wat betreft de wijze van vergaderen sluit ik mij bij de sprekers van FvD aan.

In dat kader is het slecht nieuws voor de Brabanders dat het college meldt dat de voortgang van het programma energie op koers ligt. Geen burger heeft ooit de documenten van bijvoorbeeld de klimaattafels ongecensureerd mogen inzien, geen burger heeft ooit een bijeenkomst van een klimaattafel openbaar kunnen bijwonen, geen burger heeft zich ooit in een referendum mogen uitspreken over het rampzalige en totaal krankzinnige klimaatmarxisme dat over hen wordt uitgestort. Maar trots meldt het college dat de voortgang op koers ligt. Voorzitter, waarom continueert het college het beleid terwijl een van de pijlers van het huidige bestuursakkoord draagvlak is? Waarom zet het college dit programma niet onmiddellijk stop?

De ombuiging naar initiatief op het gebied van kernenergie, bij voorkeur inclusief Thorium, is wat de PVV betreft essentieel om energie betaalbaar te gaan maken. Daarom ook wat ons betreft de aanmoediging aan GS om hierop in te zetten, en alle initiatieven rond zon en wind stop te zetten.

Over draagvlak gesproken, wanneer komt het college met een referendumverordening?

Ook is duidelijk dat het college keer op keer geen antwoord weet te geven op de vraag wat alle miljoenen, zelfs alle miljarden die er in de energietransitie en in die klimaatplannen worden gestopt inclusief de investeringen die van burgers nog additioneel worden gevraagd, nou precies aan temperatuurverschil gaan uitmaken.

Een thema waarbij het college ook maar geen antwoorden op feitelijke vragen geeft en zelfs PS op een schandalige manier met ontwijkende antwoorden opzadelt, is biodiversiteit. Het biodiversiteitsbeleid is op drijfzand gebaseerd. Tegelijkertijd wordt vol ingezet op de bouw van zonneweides die onze landbouwgrond aantast met zelfs risico's op permanente milieuschade, en windturbines die dagelijks vleermuizen en vogels verpulveren en daarbij ook nog eens het landschap vreselijk aantasten.

Volgens het nieuwe bestuursakkoord wordt een nieuw integraal beleidskader voor Vrije Tijd, Cultuur en Sport opgesteld. Daarmee komt het beleidsthema Samenleving te vervallen, waar ook het Brabant Outcomes Fund (BOF) onder valt. Het is dan ook niet te begrijpen dat GS nu werkt aan een tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund. De projecten van het Brabant Outcomes Fund, zoals projecten rond integratie en participatie van vluchtelingen en statushouders, zijn sowieso geen provinciale kerntaken en daarbij is het ongewenst om met een tweede ronde te starten terwijl het thema Samenleving verdwijnt uit het provinciale takenpakket.

Voorzitter, de PVV vraagt zich af wanneer het nieuwe bestuursakkoord in werking treedt, want wij krijgen de indruk dat er geen millimeter beleid veranderd is tot nu toe.