Spreektekst beleidskader mobiliteit Koers 2030

8 jaar geleden spraken wij hier over vele nieuwe projecten, komomleidingen, snelwegverbredingen, miljardenprojecten.

En nu? Wat krijgt de automobilist voor zijn kwart miljard aan opcenten per jaar?

Een draak van een beleidsstuk. In plaats van focus op het oplossen van knelpunten, staat dit stuk vol met “duurzaamheid”, “omdenken”, “transitie”, etcetera

Wie dacht met een verfrissend rechtse coalitie van CDA VVD en FVD te maken te hebben, die komt van een koude linkse kermis thuis. Dit stuk is nagenoeg één op één overgenomen van de vorige socialistische coalitie

Sturen met kaders?

Kaders die door de volksvertegenwoordiging meegegeven zouden moeten worden, maar voorgekauwd en tot voldongen feiten gepromoveerd zijn door enkele tientallen NOG’s. Dat staat voor “Niet gekozen organisaties”.

De PVV ziet liever duidelijke kaders, zonder wollig taalgebruik, vanuit de volksvertegenwoordiging. Onze Staten dus. Kan de gedeputeerde één kader noemen dat door de Staten is aangedragen? En wie heeft bepaald dat wij moeten “omdenken” van autobezit naar autodelen? Vertel eens!

We hadden er uitvoerig over kunnen spreken, over kunnen discussiëren, maar op een enkele minuut themavergadering na is dit niet gebeurd. Eigenlijk te gek voor woorden voor iets dat een uiterst belangrijke kerntaak is.

Wat had de PVV graag gezien qua kaders?:

  • Meer asfalt waar nodig -denk aan de Ruit en bijna alle snelwegen-, meer slimmigheid waar mogelijk
  • Agressief asieltuig weren uit het OV, dat je niet meer veilig in een bus in de buurt van sommige AZC’s kunt zitten is absurd!
  • Opcenten van de automobilist vóór de automobilist
  • Stop op stimuleren elektrisch rijden, de markt zijn werk laten doen
  • Ophouden met bouw van nog meer XXL blokkendozen en daarmee nog meer massa-immigratie en verkeer
  • Weg met die nutteloze milieuzones en al helemaal geen emissievrije stadslogistiek die de kleine middenstand de nekslag geeft

Daarnaast nog zaken die wij in moties gegoten hebben en hierbij indienen:

  • aangeven dat voorfinanciering zeer gewenst is indien daarmee snelwegen sneller verbreed kunnen worden
  • Liever vangrails plaatsen dan bomen kappen. Veiligheid voorop en waar dat echt redelijkerwijs niet anders kan, zal er her en der een boom sneuvelen, maar laten we vooral ook zuinig zijn op de prachtige laanstructuren die we hebben!
  • Bermen en geluidswallen. Ze kunnen volgezet worden met prachtige planten en bloemen, die geluid dempen, fijnstof vangen, stikstofoxiden eten en CO2 omzetten in zuurstof. Maar die vooral zoveel mooier zijn dan die even lelijke als dure en zinloze subsidiepanelen die nu overal geplaatst worden

Kortom: een mooier en beter bereikbaar Brabant. Het kan zoveel beter dan dit beleidskader!