Spreektekst Vaststelling Interim omgevingsverordening- regelwijziging 2

Waarom krijgen Brabantse boeren geen gelijke kansen van dit college?
Waarom krijgen Brabantse boeren de strengste regelgeving van Nederland opgelegd?
Waarom voert dit college beleid van D66 en GroenLinks uit, terwijl we een coalitie hebben met VVD, Forum voor democratie en het CDA? Waarom?
In dit Statenvoorstel staat: Nederland heeft zich op Europees niveau verplicht om instandhoudingsdoelstellingen te halen. U hoort het goed Nederland heeft zich daartoe verplicht. Maar waarom moeten er dan veel zwaardere regels alleen voor Brabantse boeren worden verzonnen? Waarom?

De PVV is richting onze boeren altijd consequent en duidelijk geweest: wij willen géén absurde veehouderijmaatregelen, boeren moeten niet kapotgemaakt worden met onzinnige Brabantse stikstofregels, Brabantse stikstofregels die enkel en alleen dienen om de bureaucratische Natura 2000-waanzin van de EU in stand te houden.

Voor de PVV is afspraak is afspraak, de veehouderij is goed op weg om de afgesproken doelen uit 2009 te halen. De stalemissies zijn met bijna 25 % gedaald in bijna 10 jaar tijd. (Afgesproken was 50 % te halen in 18 jaar tijd). We moeten richting de Brabantse agrarische sector een betrouwbare overheid zijn, waar de hardwerkende boerenfamilie- en gezinsbedrijven op kunnen vertrouwen. Helaas zijn sommige partijen in deze Staten minder consequent. Als ze al consequent zijn, dan zijn ze consequent onbetrouwbaar.

Het schoolvoorbeeld van onbetrouwbaarheid is ook in Brabant het Forum van Democratie.

Op 14 juli 2019 diende FvD de motie “Geef Brabantse boeren een eerlijke kans”. De motie wilde dat Brabantse boeren tenminste gelijke kansen krijgen ten opzichte van boeren in andere provincies. Dit door het besluit uit 2017 waarin de beperkende maatregelen aangaande de emissie van stikstof vervroegd worden opgelegd, vooralsnog uit te stellen tot 2030.

Hierdoor zouden Brabantse boeren terug gebracht worden in hun concurrentiekracht.
Een goede motie maar helaas heeft deze motie het niet gehaald.
En nu komt dit college waar Forum deel van uit maakt met een Statenvoorstel om de stalaanpassingen al te verplichten in 2024. Dit is een verschil van zes jaar. Er zit zes jaar verschil tussen het voorstel van Forum van Democratie één jaar geleden en het voorstel dat er nu ligt….zes jaar.

Nu kan Forum voor democratie roepen: deze verandering komt omdat ze nu op het pluche zitten.
Maar wat zei de fractievoorzitter van Forum voor democratie zelf op 14 juli 2019 tegen het CDA dat toen ook net op het pluche zat: “Hier ziet men overigens een partij die zich in de oppositie hard heeft gemaakt voor de agrarische sector, maar voor twee lichtgewicht-baantjes in het pluche haar achterban in een handomdraai verloochent, en dat vind ik een trieste constatering.”
Helaas heeft FvD één jaar later zelf ook voor twee lichtgewicht-baantjes in het pluche haar achterban in een handomdraai verloochent, en dat vindt de PVV een trieste constatering.

Het enige dat deze coalitie met VVD, Forum voor Democratie en het CDA heeft bereikt, is dat de deadline, voornamelijk vanwege administratieve redenen, een klein stukje is verschoven is naar 1 januari 2024. Dit is nog steeds zes jaar verschil met de oorspronkelijke wens van Forum.
Zes jaar, zo oud is mijn dochter.

En toch denkt dit college nu de redder te zijn van de boeren, door de boeren iets meer lucht te geven.
Maar dit is absoluut geen oplossing voor het probleem. Het zijn en blijven onzinnig strenge eisen enkel voor onze Brabantse boeren.
Dit blijft het schenden van gemaakte afspraken. Dit blijft het jarenlang naar voren halen van de deadline. De PVV was hier altijd al mordicus tegen en blijft wel consequent opkomen voor onze boeren.

Deze schamele broodkruimels zijn voor onze hardwerkende boeren volstrekt onvoldoende. De PVV komt daarom met een amendement op de omgevingsverordening, om zo de hele versnelling van de transitie veehouderij terug te draaien en de deadline voor nieuwe stallen weer op 2028 te plaatsen, zoals ook eerder met de veehouderijsector klip en klaar is afgesproken.

Zo kan de provincie tegemoetkomen aan de flinke inspanningen die door de veehouderijsector al worden geleverd, en wordt een einde gemaakt aan het moedwillig de nek omdraaien van boerenbedrijven die zo belangrijk zijn voor Brabant.

Veel innovatieve bronsystemen voor veehouders zijn nog steeds niet gereed. En niemand kan voorspellen of ze straks gereed zijn in 2024. En als ze wel gereed zijn kunnen Brabantse boeren straks maar uit een heel beperkt aantal stalsystemen kiezen. En vergis u niet, deze stalsystemen zijn duur, heel duur. Deze stalsystemen kosten al snel vele tonnen per boerderij. Het kost dus bakken met geld maar daarnaast brengen deze investeringen de boer geen cent op.
En de geschiedenis leert ons dat nieuwe stalsystemen vaak veel kinderziekten bevatten. En wie mag straks opdraaien voor deze extra kosten? Precies onze Brabantse boeren.

Terwijl boeren in Limburg zes jaar langer kunnen wachten om te kijken of deze systemen daadwerkelijk werken. Ze kunnen kijken welk systeem het beste is.
En mogelijk zullen de stalsystemen dan ook goedkoper op de markt worden aangeboden.
Hoe oneerlijk wil je het hebben?

Sommige Brabantse en Limburgse boerenbedrijven liggen maar enkele honderden meter uit elkaar.
Zoals het melkveebedrijf van Boer Ard van Calis uit Neerkant, hij kan het dak van zijn Limburgse buurman zien. Maar Boer Ard moet in 2024 zijn stallen hebben aangepast en zijn buurman pas in 2030. Volgens boer Ard is Brabant het ‘braafste jongetje van de klas’ maar de PVV denkt eerder dat Brabant het domste jongetje uit de klas is.

Want waarom doen wij dit de Brabantse boeren aan? Waarom loopt Brabant als enige provincie in Nederland alleen voor de troepen uit?
Als oud beroepsmilitair kan ik u vertellen dat het absoluut niet verstandig is om alleen voor de troepen uit te lopen.
Helemaal omdat we allemaal weten dat er vanuit Den Haag uiterlijk eind 2025 per veesoort aangescherpte emissienormen voor ammoniak voor nieuwe stallen en renovatie gaan gelden. Vanuit Den Haag is hier een bedrag van 280 miljoen euro subsidie gereserveerd.

Waar komt deze Brabantse haast vandaan? Wat is de echte reden dat Brabantse boeren een mes op hun keel gezet krijgen?
Of vind dit college het misschien niet eens erg als 40% van Brabantse boeren moet stoppen?
Wil dit college het Brabantse platteland omvolken?
Hugo de Jonge van het CDA heeft al gezegd dat Nederland er tot 2030 één miljoen mensen bij krijgt en dat daarom de weilanden volgebouwd moeten gaan worden. Worden daarom de Brabantse boeren weggejaagd? Is dit onderdeel van de agenda 2030 van de VN, de Verenigde Naties waar dit college zo mee wegloopt?

Vanwege de onverklaarbare haast van dit college, staart dit college zich volledig blind op de zogenaamde stikstofdepositie. Maar waarom zouden we de markt niet meer tijd geven om integrale stalsystemen te ontwikkelen?

Ik zal u het volgende voorbeeld geven: eerst waren Cfk’s de grote boosdoener, toen CO2, nu stikstof, morgen methaan, overmorgen fluorwaterstoffen. Moeten boeren straks bij elke nieuwe milieuhype opnieuw gaan investeren?

En in deze haast in hoeverre hebben ontwikkelaars tijd om rekening te houden met de brandveiligheid en het welzijn van de dieren?
Voor de PVV heeft brandveiligheid en dierenwelzijn juist prioriteit. Als de datum voor stalaanpassingen terug gaat naar 2028 kunnen ontwikkelaars hier meer rekening mee gaan houden. Vanwege dit argument verwachten wij dat de linkse partijen ook het PVV-amendement kunnen steunen.

De PVV vindt het belachelijk dat de provincie zulke strenge regelgeving, onafhankelijk van de landelijke politiek, zomaar aan de Brabantse boeren mag opleggen. De kosten van deze nutteloze stalaanpassingen lopen in de tonnen. Dit veroorzaakt zeer oneerlijke concurrentie met de boeren in de rest van Nederland. Daarnaast brengen deze stalaanpassingen de boer geen cent op. Boeren krijgen vanuit de EU en Nederland al genoeg regeltjes op hun bord en nu besluit de provincie Brabant dat nog strengere regelgeving er nog wel bovenop kan.

Boeren moeten kunnen ondernemen en daarom moeten er zo min mogelijk belemmeringen zijn via onzinregels en of doorgeslagen natuurregelgeving.
Laten we stoppen met het pesten van onze Brabantse boeren, laten we stoppen met dit D66 en GroenLinksbeleid.

Laat er vandaag en doorbraak komen. Laten we waardering tonen voor de Brabantse boeren. De boeren zorgen voor onze eerste levensbehoefte, ons eten. Daar moet meer waardering voor komen.

Nederland heeft de beste boeren. Onze boeren hebben de laagste milieu-impact ter wereld.

De gezamenlijke ‘voetafdruk’ van onder meer het gebruik van energie, pesticiden en antibiotica is in Nederland het kleinst .
Per hectare land produceren we hier meer dan in andere landen. Onze agrarische universiteiten zijn het beste van de wereld.
Elke boer houdt tien mensen aan het werk in Nederland .

Heel de wereld kijkt met jaloezie naar hoe goed onze boeren zijn. En wat doen wij in Brabant? Wij pesten onze boeren weg.
De PVV wil dat de boer de boer kan blijven. En daarom trekken we vandaag een duidelijke streep.
Het landbouwbeleid in Brabant moet in lijn komen met het landelijke landbouwbeleid.
De deadline voor vergunningaanvragen in Brabant moet van tafel.

De PVV hoopt dat de VVD, Forum voor democratie en het CDA er ook zo overdenken en vandaag voor ons amendement durven te stemmen. Laat de boeren vandaag niet in de steek, laat je kiezers vandaag niet in de steek, laat Brabant vandaag niet in de steek en stem voor het amendement van de PVV.