Spreektekst Tussenevaluatie Zuidelijke Rekenkamer 2016-2019

Voorzitter, we spreken hier over de tussenevaluatie van de ZRK. Onze Zuidelijke Rekenkamer, een organisatie die ik altijd dankbaar ben voor het waardevolle werk dat zij doen. En dat wil ik toch nog maar eens extra benadrukken hier.

Voorzitter het statenvoorstel met de aanbevelingen kunnen wij steunen. Dat neemt niet weg dat ik in het evaluatierapport van Berenschot over de ZRK toch ook een heleboel zaken ben tegengekomen waar onze fractie in het geheel niet achter staat. Over dat er weinig met de rapporten en aanbevelingen van de ZRK zou gebeuren, terwijl dat een volstrekt ononderbouwde conclusie is. Of dat de ZRK te weinig politiek sensitief zou zijn. Nou voorzitter als de ZRK íets níet moet zijn, is het politiek sensitief.

Voorzitter toch heb ik 2 punten van aandacht voor de ZRK die ik graag wil noemen.

Ten eerste wil ik nogmaals de oproep doen aan de ZRK om niet vast te houden aan het uitgangspunt dat er geadviseerd moet worden aan de beleidsvoorkant. Een Rekenkamer moet zich met evluatief onderzoek bezighouden. Zodra ze zich ook met advisering aan de beleidsvoorbereidende kant gaan bezighouden, is dat vragen om mogelijke problemen in de toekomst.

En en tweede punt is dat ik graag de scherpte in conclusies en aanbevelingen zou willen terugzien die ik in mijn beginjaren als statenlid zag in de rapporten. In de loop van de jaren ben ik een discrepantie gaan bespeuren tussen de conclusiehoofdstukken en de bevindingenrapportage. Als bevindingen pagina in pagina uit schokkend of ernstig zijn, laat dan de conclusies ook doordenderen in het provinciehuis, is mijn oproep aan de ZRK.

Dat neemt niet weg dat ik besluit met nogmaals dank en een compliment.