Spreektekst slotbegroting 2020 en 1e wijziging 2021

Voorzitter, de slotnota 2020 en de eerste begrotingswijziging 2021 liggen hier voor.

Voorzitter vorig jaar heb ik bij de behandeling van de slotnota 2019 van het vorige college, het linkse college met D66, groen links en PvdA, opgemerkt dat wat de PVV betreft dat college inzette op de verkeerde zaken, en dat wat de PVV betreft dat college zich zou moeten beperken tot de kerntaken. Dat, omdat uit de toen voorliggende slotnota bleek dat de provincie zich bezighoudt met veel zaken die ver buiten de kerntaken liggen. En dat bleek ook bijvoorbeeld uit de subsidielijst bij die slotnota.

Subsidie voor groene gekte, klimaatkolder en circulaire landbouw, miljoenen en miljoenen euro's kostbaar belastinggeld.

Voorzitter, van het huidige college zou ik verwacht hebben dat de beleidslijnen en accenten toch echt een andere kant op zouden gaan, en dat we dat zouden kunnen terugzien in deze slotnota. Maar daarvan blijkt helemaal niets, integendeel. Ook nu nog steeds: Subsidie voor groene gekte, klimaatkolder en circulaire landbouw.

Hoe is dat mogelijk voorzitter, nul beleidskoerswijziging met een college van een compleet andere samenstelling?

Om toch eens dieper op die subsidielijst in te gaan voorzitter. Wanneer stopt het college eens met het financieren van die vreselijke BMF? Die organisatie met baten van bijna een miljoen euro waarvan een schamele 10k€ van particulieren. Dat is 1% voorzitter. De rest wordt het grootste deel betaald door de belastingbetaler. Op kosten van de belastingbetaler worden honderden uren per jaar aan beleidsbeïnvloeding en lobbying, wordt de landbouw zwart gemaakt en worden talloze zienswijzen en bezwaren ingediend tegen provinciale projecten. De provincie subsidieert dus het procederen tegen zichzelf, hoe raar wil je het hebben voorzitter?

De PVV vraagt het college de subsidie af te bouwen. De BMF moet vooral doen wat zij wil doen, maar dat moet niet worden betaald met belastinggeld.

Voorzitter, ook vallen de vele covid steunsubsidies op in 2020 die in deze slotnota zitten. Maar die gaan allemaal naar kunst- en cultuurclubjes die sowieso al flink aan het subsidieinfuus van de provincie hangen. En hoewel er echt wel kleine musea zijn die het verschrikkelijk moeilijk hebben en waar de PVV graag van ziet dat die overeind blijven is het schrijnend om te zien dat bijvoorbeeld een organisatie als het Noord-Brabants museum 181k€ covid subsidie krijgt in 2020, bovenop de reguliere miljoenensubsidie. Met een eigen vermogen van maar liefst 4,5m€ begin 2020 hadden zij het verlies aan inkomsten in 2020 echt best zelf kunnen opvangen. Voorzitter het is niet uit te leggen dat de horeca kapot gaat, wat vele gezinnen in de ellende stort, en dit provinciebestuur tegelijkertijd vrolijk de cultuursubsidieslurpers blijft volpompen met geld, óók als er voldoende vet op de botten zit om de ellende te overbruggen. Iets wat voor de horeca totaal niet geldt.

Voorzitter de Brabantse toeristische sector heeft de horeca hard nodig. Brabant heeft de horeaca nodig. Maar terwijl het college hoogdravende ambities heeft in de economische visie 2030 met inzetten op nog meer innovatie, Europese prijzen en nog meer grootschalige logistiek, gaat een complete sector kapot. Catering, hotels, restaurants, gezellige kroegen. Welk effect heeft dát op de leefbaarheid van onze kernen? En welk effect heeft dat op de toeleveranciers? Voorzitter dat kan en mag toch niet gebeuren? Wat gaat dít college doen om de onevenredig getroffen horeca te helpen, zodat onze totale toeristische infrastructuur overeind blijft? Hoe gaat het college die vele MKB-ers helpen die op de rand van de afgrond staan? Voorzitter het college heeft instrumentarium genoeg, kom over de brug. Kom rap met een plan van aanpak! Voorzitter, daartoe een motie.