Spreektekst Actualisatie omvang provinciale EVZ's en EVZ-opgave voor het GOB

In Brabant hebben we al prachtige ecologische verbindingszones (EVZ). Dat zijn onze akkers en weilanden. Maar deze overheid pest juist onze boeren weg.

Deze overheid heeft een verborgen agenda. Onder het mom van natuur, milieu en klimaat wordt de Nederlandse boerenstand vakkundig de nek omgedraaid… waarna de overheid onze akkers en weilanden vol gaat zetten met giftige en chemische zonneakkers, ziekmakende windmolens en XXL-logistieke blokkendozen.

Naast deze krankzinnige klimaatkolder wil deze overheid onze polders volbouwen met huizen voor vele miljoenen migranten, miljoenen migranten die deze overheid ons land maar laat binnenstromen. (CBS 8,4 in 2050)

Hoe hypocriet is het om ecologische verbindingszones aanleggen voor vleermuizen maar ondertussen wel heel Brabant volplaatsen met windmolens?
De grootste slachting van vleermuizen vindt namelijk plaatst bij windmolens.
Als dit college vleermuizen wil beschermen, stop dan met het bouwen van windmolens.
Om dit te bereiken komt de PVV met een motie die windmolens nabij EVZ’s uitsluit.

Vele ecologische verbindingszones zijn hopeloos mislukt. Eerder heeft de PVV de EVZ onder de A58 tussen Bergen op Zoom en Woensdrecht benoemd.
Dit mislukte project heeft de belastingbetaler al meer dan één miljoen euro gekost.
Deze tunnel is zo ongeschikt voor dieren dat deze tunnel nu is afgesloten.
De PVV heeft nog steeds geen antwoord gehad hoe dit project zo heeft kunnen mislukken.
Hoeveel projecten zijn er nog meer mislukt?
En wat hebben deze mislukte projecten gekost?
Fundamentele vragen waarop de PVV tot de dag van vandaag nog steeds geen antwoord op hebben gekregen. Daarom komt de PVV met een motie waarin wij vragen naar een onderzoek, waarom en hoeveel van dit soort projecten er mislukt zijn.
Want wie niet leert van de fouten uit het verleden maakt in de toekomst dezelfde fouten.