Spreektekst beleidskader vrije tijd, cultuur en sport

Voorzitter,

In eerdere themavergaderingen heeft de PVV al aangegeven dat in dit beleidskader de balans nog altijd de verkeerde kant uitslaat: veel gedeug en weinig wol. En vooral onze horeca, kermisexploitanten en bijvoorbeeld amateurtoneelschrijvers blijven in de kille koude staan.

In de themacommissie gaf gedeputeerde Van Pinxteren aan dat wordt uitgegaan van de “maatschappelijke opgave van ‘samenleving’ zoals het rechtstreeks voortkomt uit de omgevingsvisie”. De omgevingsvisie wordt nu overal met de haren bijgesleept als een soort alom vertegenwoordigd beleidskader. Met die insteek is naar ons idee de omgevingsvisie nooit voorgesteld aan PS. Op die manier is er in de nogal wollig geformuleerde omgevingsvisie altijd wel een haakje te vinden om er beleid aan op te hangen zonder dat PS een expliciet beleidskader heeft vastgesteld.

Ook gaf de gedeputeerde aan dat amateurkunsten niet persé een provinciale taak zijn en er gezocht wordt naar een nieuwe rol. En dat terwijl de amateurkunsten, zoals de amateurtoneelgezelschappen, de fanfares, de koren en al die andere toppers van onze Brabantse volkscultuur juist een essentiële rol spelen voor de leefbaarheid in onze dorpen en buurten. Juist daar gaat een “sociale impact” van uit. En juist nu hebben de amateurkunsten een steun in de rug nodig, omdat hun activiteiten door de coronamaatregelen zijn stilgelegd en hun voortbestaan en samenhang op het spel staat.

Maar ondertussen blijft dit college wel belastinggeld pompen in de nimmer te verzadigen professionele cultuursector. Deze culturele subsidiejunks krijgen opnieuw een shot impulsgelden. Er worden zelfs moties aangekondigd voor nog méér inzet van impulsgelden. En deze overdosis aan subsidies zorgt voor de meest absurde deugprojecten. De subsidie voor een anti-Trumpproject tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne hebben wij al herhaaldelijk genoemd, maar wie de lijst met impulsgeldprojecten bekijkt ziet dat het vol staat met zulke kwalijke onzin.

Zo lezen we over het Ecodorp Boekel: waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

“In het tot stand brengen van de artist in residence in het Ecodorp en het verbinden van duurzame SDG-doelen met kunst ziet de commissie een relevante bijdrage aan het Brabantse cultuursysteem.”

Duurzame SDG-doelen? Dat zijn weer de Sustainable Development doelen van UN Global Goals : wat hebben deze te zoeken in het provinciale beleid? De lokale toneelclub kan het schompes krijgen maar de mondiale deugers hebben een streepje voor bij dit college.

Voor Brabantse jongeren verdwijnt met jarenlange wachtlijsten en onbetaalbaarheid de toekomstdroom van een woning in het eigen dorp met het eigen verenigingsleven daar, maar voor asieleisers kunnen de cultuurdeugers de toekomstdromen wél waarmaken, ik citeer:

“New Dutch Connections inspireert jonge (ex)asielzoekers in zichzelf te geloven en anderen te betrekken bij het realiseren van hun toekomstdromen zodat ze hun talenten inzetten in de maatschappij.”

En het deugen met impulsgelden neemt een grote vlucht, letterlijk, ik citeer:

“Sinds 2012 vliegt het kernteam van Human Rights Tattoo de wereld over om de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens op mensen te tatoeëren.”
Vliegt heel de wereld over? Dat is nogal een CO2-voetafdruk. Met ons belastinggeld, terwijl wij hier ondertussen klimaatgedram voor de voeten krijgen geworpen. Dat vertaalt zich alleen al in impulsgeldprojecten als “Energy meets the Arts” en “Design challenge Onze Energie, Ons Landschap”. Ons landschap wat verziekt wordt met megawindparken en zonnevelden.

Maar het meest misselijkmakende is nog wel de impulsgelden gebruiken voor klimaatindoctrinatie van kinderen met het project De Klimaatjes:
“De Klimaatjes maken ingewikkelde thema's als klimaatverandering bespreekbaar voor jonge kinderen. Met de voorstelling wil Remco en Kaylee bijdragen aan de belangrijke transities die voor ons liggen, door kinderen op een creatieve wijze hierover te vertellen.”

Te bizar voor woorden en dan wordt deze ellende ook nog “topcultuur” genoemd.

Kortom, in dit beleidskader moeten we helemaal stoppen met het financieren van deze demagogische deugcultuur en in plaats daarvan volop inzetten op onze Brabantse volkscultuur.

Op een toekomstdroom voor onze zwaar getroffen kermiscultuur, op een toekomstdroom voor onze recreatieve sector en dan met name voor onze horeca, op een toekomstdroom voor sporten die in Brabant in de haarvaten zit, zoals de motorcross. Wanneer mogen deze sectoren concreet iets verwachten? Dat moet de insteek zijn een beleidskader, een Brabant waar Brabanders zich in herkennen, met ónze tradities, met Zwarte Piet – ook in onze bibliotheken - en met ónze recreatieve ondernemers. En dat in het bijzonder in onze kleine kernen en niet alleen voor de aan overheidsgeld verslaafde stedelijke spoorzones.

Kortom, de PVV fractie is niet tevreden over dit beleidskader.