Spreektekst Zienswijze op Ontwerpbegroting 2022 & meerjarenraming (ODZOB)

Bij dit voorstel vraagt GS aan PS om geen wensen of bedenkingen te uiten richting het Algemeen Bestuur van de ODZOB over de deelname in de Stichting BIZOB. De PVV-fractie wil echter wel een bedenking uitspreken bij dit voornemen.

Zoals bekend gelooft de PVV niet in het klimaatsprookje. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de opwarmende invloed van de menselijke uitstoot van CO2. Door de jaren heen heeft de PVV zich sterk en consequent verzet tegen deze klimaattheologie. De wens van de PVV is dat het algemeen bestuur van de ODZOB stop met deelname aan de klimaatzwendel.