Spreektekst themabijeenkomst over `de oplevering van de RES 1.0'

De ondemocratische, burger en politiek buitenspel zettende afsprakenfuif van zakelijke belanghebbenden en ziekelijke klimaatextremisten moeten met briefje van goedkeuring van GS de deur uit.

Provinciale Staten mag kiezen of het wel of wel bij het kruisje tekent wegens voldongen feiten en kan GS nog wat Extra gemekker voor de sier meegeven.

Volgens uw briefje gaat het windturbineuitbaters- en zonnecowboyfeest niet door als er niet nóg meer geld over de brug komt van de belastingbetaler, door u “Het Rijk” genoemd. Nou, stoppen dan maar. Daarom en om de volgende punten:

Punt 1: de klimaattafels zijn niets meer of minder dan de miljardenbuit verdelen die geroofd dient te worden bij de misleidde burger. Ingenieurs en natuurkundigen zijn buiten de deur gehouden. Te ongemakkelijk al die waarheid. Stuitend schandalig.

Punt 2: het Klimaateffect is nul, dus het klimaatargument is niet valide, van een oplossing voor een eventueel klimaatprobleem is geen sprake, Dat suggereren is volksverlakkerij, oplichting, bedrog.

Punt 3;met de huidige, verschrikkelijke plannen in de pijplijn wordt de 35twh al gehaald, dus de hele RES is overbodig.

Punt 4: het huidige energiesysteem is prima, maar invoegen van veel meer wisselvallige energie, zowel hier als in omringende landen maakt het risico op een mega-black-out onaanvaardbaar groot: plunderingen, burgeroorlog; de pleura’s breekt uit, maar dan ook écht!

Punt 5: nieuwe vormen van kleine nucleaire reactoren zijn nog dit decennium beschikbaar en zeer betaalbaar. Het argument om deze wegens “duurt te lang en is te duur” buiten te sluiten vervalt. Dit biedt een geweldige kans en dus moet het argument luiden: “ haastige spoed is ontzettend dom”

Punt 6: nog dommer is het om met de beste gasinfra ter wereld te volharden in het van gas af halen van bestaande gebouwen, terwijl alle buurlanden juist inzetten op gas.

Punt 7 tot en met 1000: DE MENSEN WILLEN GEEN WINDTURBINE IN HUN ACHTERTUIN, OOK GEEN SUBSIDIESAHARA

Dan de vragen: waar komt de koper vandaan om alle huisaansluitingen gigantische te verzwaren en het net uit te bouwen?
Hoeveel extra kinderen moeten er gevangen worden om dat kobalt voor elektrische auto’s in Kongo uit de spleetjes te trekken met hun daarvoor uitstekend geschikte kleine vingertjes?

Hoeveel kolencentrales moet China nog bijbouwen om 250kg steenkool per vierkante meter zonnepaneel te verstoken, met salpeterzuur, zwavelzuur en 3,5 kilogram zoutzuur waarmee de onder dwang arbeitende Oeigoeren ziek worden gemaakt voor de groene dromen van onze drammers?

Hoeveel groter moet mag het gifmeer bij Bataou worden om magneten voor onze windturbines te kunnen maken?

Hoeveel geld moet er nog gejat worden van de hardwerkende Nederlander voor deze volstrekt onzinnige nepoplossing voor een eventueel probleem?

Zet die 6 punten en de rij vragen maar in het briefje naar Ed en zijn 40 klimaatrovers, dan kunnen wij daarna in een echt democratisch proces daarover oordelen.