Spreektekst Tweede Bestuursrapportage 2021

Voorzitter, de verantwoording van het college van GS over de voortgang van uitvoering van prestaties en doelen ligt hier voor. Op basis hiervan kunnen de Staten bijsturen, aldus deze burap. Voorzitter, dat bijsturen is hard nodig voor Brabant. Zeg maar gerust dat het roer drastisch om moet.

Dit college weet immers van gekkigheid niet wat ze moeten verzinnen, het enige dat telt is de drang zich overal mee te willen bemoeien. Het college koopt de provincie met zaaigeld, investeringspotten en leningen handig in in allerlei beleidsvelden waar feitelijk geen provinciale kernteken liggen. Het Provinciehuis als de bestuurstoren van waaruit gedeputeerden van der Maat en v Gruijthuissen de scepter zwaaien over Brabant, geholpen door die vele partijen die in wisselende samenstelling de afgelopen 2 en een half jaar hun ziel aan dit duo verkochten.

Voorzitter, laat gezegd zijn dat de PVV niet tegen de besteding van belastinggeld is, en ook niet alle projecten uit deze burap vinden wij belabberd. De vraag die echter van cruciaal belang is, is waar het geld aan wordt besteed. Zolang dat zinvol direct ten dienste van de burgers is, hoeft dat geen probleem te zijn. Maar het college besteedt veel geld ter meerdere eer en glorie van zichzelf en de bestuursnetwerkjes om zich heen. Het college besteedt ieder jaar karrevrachten aan publieke middelen aan rapporten, adviezen, gelikte presentaties met prachtige infographics, onderzoeken, plannen van aanpak enzomeer. Hele hordes D66 en PvdA-achterban, voornamelijk bestaand uit verandermanagers, innovatiemakelaars, organisatiecoaches en andere niets toevoegende functies die vooral veel linkse beleidspropaganda uitkramen, hangen aan het financieel infuus van dit college. Die besteding van belastinggeld die vooral de elite en de bestuurskliek dient, is wat de PVV betreft geen optie.

Voorzitter, ik schetste zojuist het beeld van het VVD-college dat sinds 2019 regeert. Ondanks dat er al tweemaal een nieuw Bestuursakkoord kwam met steeds andere coalitiedienaren lijkt er voor het VVD college helemaal niets veranderd qua beleidskoers. Dat blijkt ook uit deze burap, waarin wij lezen dat het referentiekader van deze burap de planning is, zoals die is opgenomen in de begroting 2020. Dat is dus de planning uit de eerste bestuurscoalitie. De vraag die dat bij onze fractie naar boven bracht was of dat we dat moeten interpreteren alsof het vorige bestuurscollege met de collega's van Forum en Lokaal Brabant met terugwerkende kracht uitgewist is? Of in wat meer woke-taal, is dat college nu gecancelled?

In plaats van het meer en meer taken naar zich toetrekken ziet de PVV liever dat de kerntaken goed worden uitgevoerd. Hoe staat het inmiddels bijvoorbeeld met de archivering en de informatievoorziening? Is dit college al klaar voor de Wet Open Overheid?

Voorzitter, wat betreft mobiliteit zijn de prestaties van het college net zoals bij burap 1 bedroevend. De meeste programma's liggen achter op koers. En dat zelfs het planmatig onderhoud achterloopt, en dan ook nog vanwege het papieren probleem stikstof, dat is schandalig. Hoe zot is het dat we onze veiligheid op de wegen, een cruciaal maatschappelijk belang, ondergeschikt maken aan een theoretisch probleem? Voorzitter noodzakelijk wegenonderhoud zou nooit vertraagd mogen worden vanwege dit soort procedures. De vraag aan het college heeft is dan ook wat zij eraan gaan doen om die waanzin te stoppen? Is het college bereid om serieus te onderzoeken welke instrumenten effectief en snel inzetbaar zijn om het onderhoud van de wegen weer prioritair op te kunnen pakken? Denk bijvoorbeeld aan serieuze inzet van de ADC-procedure. Wij dienen hierover dan ook een motie in.

Voorzitter, het college wil naar aanleiding van het addendum op het bestuursakkoord 2 miljoen extra budget voor de aanpak van capaciteitstekort op het elektriciteitsnet. De PVV wil gedeputeerde Spierings van Windmolistan oprecht feliciteren. Hiermee kan zij zomaar één transformatorhuisje gaan realiseren, zodat het door de klimaatmaffia veroorzaakte capaciteitsprobleem gelukkig kan worden opgelost. Hulde voorzitter!

Voorzitter, het college wil geld om het provinciehuis te verduurzamen. Een amper 8 jaar geleden voor 37 miljoen vertimmerd gebouwd moet nu alweer onderhanden genomen worden volgens het college. De PVV vindt dat dit geld veel beter kan worden besteed. Denk bijvoorbeeld aan het zo belangrijke uitrusten van onze Brabantse scholen met luchtmeters. Een goede luchtkwaliteit is van belang voor de gezondheid van scholieren, helpt leerprestaties bevorderen en om verspreiding van virussen te voorkomen. Daar hebben de Brabanders iets aan. Wij dienen daarom een amendement in om de middelen voor die verbouwing in te zetten voor de gezondheid van onze scholieren. Enkele betogen van voorgaande sprekers gehoord hebbend vertrouw ik op brede steun voor dit amendement.

Voorzitter, ik vat samen: stop de almaar groeiende beleidsdrukte en zorg eerst maar eens dat de kerntaken op orde zijn en het beleid ten dienste staat van de burger.