Spreektekst Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027

Voorzitter,

Niemand wil ooit meer een watersnoodramp in Brabant. Helemaal nu iedereen de beelden heeft gezien van de overstromingen in België, Duitsland en ons mooie Limburg.

Daarom wil de PVV dat er flink ingezet wordt op concrete maatregelen bij wateroverlast.

Mensenlevens mogen nooit in gevaar komen vanwege vermeend natuurherstel. Nooit!

Maar dit document zet in op beekherstel, het zogenaamde ‘hermeanderen’ van beken. Bij deze maatregelen wordt nu te eenzijdig ingezet op het langer vasthouden van water in een gebied, voornamelijk op een hoger waterpeil natuurdoelen. Maar mogelijkheden om water snel en effectief af te voeren bij lokale stortbuien ontbreken. De PVV wil dat hier veel meer aandacht voorkomt.

De PVV wil ook aandacht voor het vasthouden van water in periodes zonder neerslag en droogte. Er moet ten allertijden voldoende schoon drinkwater beschikbaar zijn.

De PVV wil dat Brabantse boeren hierbij meer betrokken worden. Want niet alleen drinkwater is een eerste levensbehoefte maar ook voedsel.

De provincie wil boeren gaan onteigenen voor natuurherstel. De PVV is en blijft tegen het onteigenen van onze boeren vanwege deze klimaathysterie. Handen af van privébezit.

De PVV wil dat de provincie bij elke voorgenomen onteigening PS informeert.

Voldoende water, schoon water, veilig water, vitale bodem, klimaatadaptatie. Allemaal logische zaken waar de PVV groot voorstander van is.
College richt je dan ook op deze zaken en drijf niet door in het zogenaamde natuurherstel. Brabantse mensen levens zijn belangrijker dan natuurherstel.