Spreektekst Slotwijziging 2021

Voorzitter vandaag bespreken we de slotnota 2021 ofwel de 4e begrotingswijziging, waarin GS nu geen nieuw beleid meer voorstelt.
Dat neemt niet weg dat er autorisatie van PS nodig is voor de diverse budgettaire mutaties, waaronder overschrijdingen.

De vraag is allereerst aan de orde waarom GS de slotnota als begrotingswijziging meer en meer probeert te presenteren als een nietszeggend administratief dingetje. Worden beleidswijzigingen veelal afgedaan in statenmededelingen, waardoor PS onvoldoende in stelling komen. En al is beleid waarop een budgettaire mutatie is gebaseerd besproken in een themacommissie, dan zijn de bijbehorende middelen nog niet gevoteerd. Dat gebeurt bij een begrotingswijziging, waarvan deze slotnota er ook een is. En ook ingeval van overschrijdingen is er nog steeds gewoon een mandaat van PS nodig.

Dan inhoudelijk voorzitter.

Het valt de PVV op dat er op de vast te stellen lijst van subsidies een flinke hoeveelheid toevoegingen is ten opzichte van de derde begrotingswijziging.
De huidige lijst bevat zelfs nog een groot aantal zaken waarvan niet duidelijk is of die worden gerealiseerd. (in de pijplijn).

Een paar opvallende zaken willen wij aan de orde stellen. Zo krijgt Kunstloc er zomaar even een half miljoen subsidie bij. Voorzitter, de kunst- en cultuursector valt in de coronatijd telkens in de prijzen, terwijl er vele sectoren en legio ondernemers zijn voor wie de provincie niets wil betekenen. De PVV heeft diverse malen aandacht gevraagd voor horeca, kermisexploitanten en nog meer sectoren. Daar vallen échte ondernemers om, terwijl de kunst- en cultuursector gewoon de potjes geld toebedeeld krijgt. Dat voelt heel erg slecht voorzitter.

Bij de begroting heeft mijn collega aan het college gevraagd hoe de stand van zaken is als het gaat om de huisvesting arbeidsmigranten. Ook voor de arbeidsmigranten zien wij subsidiepotjes in deze slotnota zitten. De vraag is of het niet veel verstandiger is om daadwerkelijk het verschil te maken met zaken als huisvesting in plaats van subsidiepotjes vergeven. Kan het college duidelijk maken wat die subsidies opleveren? En dus ook concreet de vraag hoe het staat met het verbeteren van de woonsituaties van arbeidsmigranten. Wie zich enigszins verdiept in de materie weet dat de SNF-normen voor huisvesting waarachter overheden zich graag verbergen niet bindend zijn, en bovendien sowieso al helemaal niets voorstellen. Direct daglicht is niet verplicht, 10 vierkante meter vindt men genoeg woonoppervlakte per persoon, en 2 personen op een kamer is ook maar heel gewoon. Is dat de normering waar dit college zich tevreden mee stelt? Voorzitter dat moet menselijk kunnen. Als de kosten voor de inhuur van een arbeidsmigrant voor een ondernemer hetzelfde zijn als de kosten voor de inhuur van een Brabander, dan ontstaat er een veel gelijker speelveld op de arbeidsmarkt.

Voorzitter, Pels en Rijcken is afgelopen jaar keer op keer in het nieuws geweest wegens een zeer grote fraudezaak. Maar er blijken meerdere zaken niet op orde en met enige regelmaat komen er weer feiten aan het licht. Toch zijn er afgelopen jaar nog wel opdrachten verstrekt door de provincie aan Pels en Rijcken. De PVV vraagt het college vanaf heden van verdere samenwerking af te zien en op zoek te gaan naar een nieuwe organisatie.