Spreektekst hoogspanningsstation Tilburg

Voorzitter,

Zoals aangekondigd in de themacommissie over dit onderwerp kom ik vandaag met een amendement met een negatieve zienswijze richting het Rijk. Dat dit hoogspanningsstation het paard achter de wagen spannen is zolang er tegelijkertijd volop wordt ingezet op netcapaciteitslurpende wind- en zonprojecten, werd afgelopen week andermaal duidelijk toen het ED meldde dat het elektriciteitsnet rond Eindhoven de vraag naar stroom niet meer aankan, er is geen netcapaciteit meer voor nieuwe zakelijke aansluitingen. Het ED stelt hierover als oorzaak: “ Dat gebeurt ook omdat het net niet is berekend op de enorme toename van zonne- en windparken. ,,Omdat uitbreiden jaren duurt, is het heel lastig daar tijdig op voor te sorteren.” (*)

Daarover nog de vraag aan GS wat dit plan nu nog oplost, terwijl ondertussen het stroomnet met de duurzame wiebelstroom wordt overbelast? Hoe dan ook mag dit wat de PVV betreft in een negatieve zienswijze richting het Rijk duidelijk doorklinken.

(*) https://www.bd.nl/eindhoven/elektriciteitsnet-rond-eindhoven-dreigt-vraag-naar-stroom-niet-meer-aan-te-kunnen-grote-gevolgen-voor-bedrijfsleven~ad732e07/?cb=2a63e3f8a39d48aafba1db97b5539a3f&auth_rd=1