Spreektekst Beleidskader landbouw en voedsel

De VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA zijn al jaren bezig om de Brabantse boeren kapot te maken. Maar blijkbaar gaat het bestrijden van  onze boeren niet snel genoeg, er moet een tandje bij, en dat tandje erbij, is dit lugubere beleidskader.

Dankzij de steun van VVD en CDA geen toekomst meer is voor boeren in Brabant. Er is slecht nog één optie en dat is oprotten.

Boeren moeten van de VVD en het CDA oprotten, ze kunnen nu nog vrijwillig stoppen anders worden ze onteigend en staan ze met hun gezin op straat.

Brabant gaat zijn boeren offeren op het altaar van onhaalbare normen en wanbeleid. Zelfs het planbureau voor de leefomgeving zei al dat de Kritische Depositie Waardes onhaalbaar zijn en niets zeggen over de werkelijke staat van de natuur. Zelfs als ze, in Nederland, alle mensen en dieren weghalen, alle auto’s stilzetten en alle bedrijven sluiten ….. zelfs dan nog halen we de doelstelling niet. (Uit TB door Planbureau voor de leefomgeving 14-10-2021). En toch gaan we in Nederland meer dan 100 miljard hiervoor uitgeven.

Het hele stikstof verhaal is slechts een onzinverhaal om de walgelijke maatregelen in de oorlog tegen de boeren mee te rechtvaardigen.

Stikstof is niet gevaarlijk. Er is geen stikstofcrisis. Dat stikstof een bedreiging is, is al vele malen ontkracht. Het klopt gewoon feitelijk niet. Stikstof is niet slecht voor de natuur.

Elke plant of boom heeft stikstof nodig om te groeien.

U wordt door de overheid bedrogen en belogen met stikstofnepnieuws.

Deze politieke elite wil  kunstmatig inzetten op schrale voedselarme natuur, zoals  door te voorkomen dat op  planten en bomen gaan groeien.

De groei en bloei van de natuur zien zij als  slecht voor de natuur. Nederland is een vruchtbare delta waar zonder menselijk handelen helemaal geen open zandgronden zouden zijn. En deze kunstmatig ontstane, dus onnatuurlijke zandgronden moeten nu vanwege vage complottheorieën over stikstof worden beschermd.

Nooit is bewezen dat deze schrale natuur werkelijk baat heeft bij deze aanpak.

Dit weten de politici  van de VVD en het CDA. Maar wat doen zij? Ze gaan gewoon door met dit afschuwelijke plan, ze gaan zelfs onder druk van D66 en GroenLinks dit plan in een nog hogere versnelling uitvoeren.

Dit beleidskader gaat nu al uit van een grote daling van veestapel. 30% of meer is waarschijnlijk. Dierenrechten en fosfaatrechten van boeren zullen worden ingenomen.

De D66-elite wil onze Nederlandse boeren verjagen, zogenaamd voor de natuur die in erbarmelijke staat zou zijn. Maar het werkelijke doel is bouwen voor de massa-immigratie. Huizen naar migranten uit Afrika en islamitische landen die de Nederlandse bevolking gaan vervangen. Het hele stikstof verhaal is slechts het onzinverhaal om de walgelijke maatregelen in de oorlog tegen de boeren mee te rechtvaardigen.

Voedselzekerheid

Maar waarom geven het VVD en CDA juist op dit moment van voedseltekorten onze boeren de doodsteek?

Steeds luider klinkt de waarschuwing voor een wereldwijde voedselcrisis. Nog voordat de oorlog in Oekraïne begon waarschuwde de VN dat de wereld in 2022 een jaar van catastrofale honger tegemoet zou zien. Hoge transportkosten, overbelaste havens en stijgende energieprijzen. De oorlog in Oekraïne heeft de situatie slechts verergerd. Schaarste en honger komen nu ook naar Nederland. De prijzen stijgen elk uur.  Zo heeft de Aldi de prijzen van zuivel en vlees al verhoogd met 20 tot 50 procent. De directeur heeft gezegd dat vanwege de situatie op de wereldmarkten we prijsstijgingen gaan meemaken die nog nooit eerder zijn voorgekomen.

Doordat de VVD en het CDA blind achter D66 en GroenLinks aanlopen en gezamenlijk onze boeren kapotmaken moeten wij ons gaan voorbereiden op recordprijzen. De inflatie had de grondstofprijzen al omhoog gejaagd en sinds de Oekraïne-oorlog zijn de markten nog meer op drift geraakt.  Prijsstijgingen van grondstoffen van meer dan 50% per week zijn al voorgekomen. Want minder boeren betekent minder voedsel en hogere voedselprijzen. Graan zet nu al recordprijzen neer. Zo gaat het goedkoopste halfje brood meer dan 5 euro kosten. Brood gaat voor Jan Modaal onbetaalbaar worden.

Maar niet alleen brood gaat onbetaalbaar worden maar ook vetten, boter, plantaardige olie, zaden, koffie, bier, chocola, kruiden, groente, fruit en vlees. En experts voorspellen de tweede golf van prijsstijgingen er ook al aankomt, en die zal zeker in de dubbele cijfers liggen.

Een simpele maaltijd, aardappelen, groente en een stukje vlees, kost straks in de supermarkt meer dan 50 euro per persoon per avond.

Eten gaat onbetaalbaar worden voor normale hardwerkende Nederlanders.

De PVV komt als enige partij wel voor uw belangen op. De PVV wil dat uw kinderen wel voldoende gezond voedsel kunnen eten.

De PVV wil dat er voldoende betaalbaar veilig en gezond voedsel beschikbaar is voor alle bewoners van Brabant. En bovendien voedsel van onze eigen boeren, en geen snijbonen, appels of tomaten die per vliegtuig geïmporteerd worden vanuit Afrika of andere verre landen.

De PVV wil dat de provincie haar rol in gaat oppakken en zal hierover een motie indienen.

De PVV wil dat de provincie stopt met het pesten van onze boeren.

Geef onze boeren de waardering die ze verdienen.  Onze boeren zijn de beste boeren van de wereld. De Nederlandse agrarische sector heeft relatief de laagste impact op het milieu van alle landen in de wereld.

Niet van de Benelux, niet van de Europa maar van de gehele wereld.

Per kilo landbouwproduct is de zogenaamde gezamenlijke 'voetafdruk' van onder meer CO2, energie, pesticiden en antibiotica in Nederland het kleinst.

Waarom wil je boeren wegjagen die beter presteren dan boeren ergens anders, helemaal als je weet de vraag naar voedsel de komende jaren enorm zal toenemen. Waarom?

Iedereen weet dat onze verjaagde boer vervangen gaat worden door 2 of 3  boeren elders in de wereld met veel minder aandacht voor mens, dier en milieu. Leg eens uit wat daaraan logisch is?

Nee, er is niets logisch aan dit beleidskader. Het is misdadig.

Ik roep alle boeren en burgers op om in verzet te komen tegen dit beleidskader, vreedzaam en democratisch verzet nu het nog kan. Dit beleidskader moet gestopt worden.

 

Tweede termijn:

Je zal maar boer zijn in Brabant in 2022.

Je zal maar iedere dag hard werken om goed, veilig en betaalbaar voedsel te maken.

Je zal maar op een boerderij wonen die al generaties lang in bezit is van je familie.

Generaties lang hebben die boeren ervoor gezorgd dat er geen hongersnood is, dat er welvaart gecreëerd wordt en dat de natuur goed onderhouden is.
En dan komen er een paar politici die geen enkel verstand hebben van boeren, van natuur, van stikstof, van voedselveiligheid en die politici maken alles stuk wat goed en mooi is.
Stikstof dat volgens Klimaat-minister Rob Jetten is een verstikkende deken is voor onze natuur, dat alles hieronder afsterft is verzonnen onzin.
Daarom bestaat die verzonnen crises ook alleen in Nederland. Het stopt bij de grens met Duitsland.
De (vergunningen)regels (voor stikstof) zijn in Nederland namelijk 140 keer strenger dan in Duitsland.
Op die manier kan je alles een crisis maken.
En dat in een tijd dat de beschikbaarheid van voedsel en voedselveiligheid onder druk staan.
De VVD en CDA gaan onhaalbare doelen nastreven en accepteren dat onze boodschappen onbetaalbaar worden. Ze accepteren dat de monden van onze kinderen niet meer met betaalbaar gezond voedsel gevoed kunnen worden.
En terwijl men de mond vol heeft over extra gezonde levensjaren is dit juist ziekmakend dom. Dat is het.

Als onze boeren, met de laagste milieu-impact (per kilo landbouwproduct) van de wereld, er niet genoeg vrijwillig stoppen, worden zij gedwongen.
Dan wordt de boer en zijn gezin op straat gezet.
Dat D66 en GroenLinks zo veel geven om de natuur is één leugen. Windturbines die vogels hakselen en velden vol zonnepanelen worden overal neer geplempt.

Vanwege de natuur zou Brabant te vol zijn voor boeren, van wie het bedrijf soms al eeuwen familiebezit is. Maar voor honderdduizenden migranten is plaats genoeg! In tien jaar Rutte zijn er meer dan een miljoen mensen bijgekomen door immigratie en ook dit college blijft inzetten op nog meer arbeidsmigratie en asielmigratie onder het motto ‘Brabant neemt haar verantwoordelijkheid’. Voor de VVD en CDA is dat geen enkel probleem! Neem liever als Brabant de verantwoordelijkheid voor onze boeren.
Zegt deze gedeputeerde wel eens tegen haar collega’s, dat we moeten stoppen met de massa-immigratie want dit kan onze natuur niet aan? Het is schandalig hoe boeren worden weggezet als natuurkillers terwijl dit college echte bedreigingen voor de natuur gewoon accepteert.

Het is nu wel duidelijk dat in het laatste jaar van deze bestuursperiode de VVD en het CDA lafjes deze D66 agenda gaan uitvoeren. Het worden zware tijden voor boeren en burgers. Hopelijk kunnen we het uitzingen tot volgend jaar maart. Dan zijn er nieuwe verkiezingen.
Dan mag u deze anti-boerencoalitie wegstemmen met uw stem op de PVV.Ga stemmen om uw Brabant, uw boeren, uw voedsel en uw portemonnee te redden van nog vier jaar van zulk bedrog .