Spreektekst Statenvoorstel 32/22 Gewijzigd vaststellen provinciaal inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (oost en west)

Voorzitter, Ik kan het vandaag heel kort houden. De PVV was tegen de GOL. En de PVV blijft tegen de GOL.

De PVV was tegen het onteigenen van boeren. En de PVV blijft tegen het onteigenen van boeren.

Dit project GOL is een project geworden waar kartel-bestuurders met oogkleppen op hun gang gaan. Er wordt geen enkele rekening gehouden met de belangen van burgers en boeren. Alles moet wijken voor hun volgende kartelbaantje. Maar ik waarschuw u. Het tij is aan het keren. Burgers zijn klaar met deze kartel politici en hun valse beloften.

Brabanders verdienen eerlijke politici die wel rekening houden met hun belangen. Aankomende maart zullen de burgers met u afrekenen.

 

Tweede termijn:

Nederland zit in een stikstof psychose. Heel ons land en onze economie wordt kapot gemaakt vanwege een niet-bestaand probleem.
In dit voorstel worden boeren en ondernemers onteigend vanwege het niet-bestaande stikstofprobleem…..en het CDA noemt deze onteigening van boeren zelfs noodzakelijk.

We smijten met miljoenen, zelfs miljarden om een niet-bestaand stikstofprobleem op te lossen.…Terwijl één op de drie Nederlandse gezinnen hun vaste lasten niet meer kunnen betalen.

Is dat goed rentmeesterschap? Is dit hoe wij Brabant willen doorgeven aan de volgende generaties.

Waar zijn we mee bezig?

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Stop nu het nog kan.