Programmeringsbijeenkomst Cultuur, Sport, Vrije tijd en Erfgoed

Voorzitter, los van de vele mooie zaken die we in en met deze provincie op cultureel vlak mogen ervaren, zoals de amateurkunst en immaterieel erfgoed, toch wat kritische noten vooruitkijkend op het beleidskader.

De geldbuidel wordt door GS getrokken voor bibliotheekondersteuning: wat wordt eigenlijk concreet gedaan in het kader van ‘bibliotheekinnovatie’? En wat zijn die ‘inhoudelijke thema’s’ op het gebied van bibliotheekondersteuning, waaronder ‘verbinding met onderwijs’?

Betekent dat bijvoorbeeld boeken over Zwarte Piet verwijderen uit de bieb en vervangen door kinderboekjes waarin vrouwenonderdrukkende islamitische hijabs gepromoot worden, zoals het islampropagandaboek ‘Het Mooiste Blauw’ van beroepsmoslima Ibtihaj Muhammad waar de West-Brabantse Bibliotheek in Halsteren kinderzieltjes mee vergiftigt? Is dat de bedoeling van ‘bibliotheekinnovatie’?

Qua sport is het in deze voor onze burgers financieel zware tijden hoog tijd om te stoppen met het naar Brabant halen van peperdure topsportevenementen. Evenals het bezopen CO2-gedram zoals een ‘onderzoek naar duurzaamheid bij jaarlijkse topsportevenementen’ met VWS en de provincie Gelderland. Zonder dure topsportevenementen ook geen duur duurzaamheidsgedoe daarover, dus twee vliegen in een klap.

Ten aanzien van erfgoed vraagt de PVV nogmaals de bezuinigingstaakstelling op erfgoed terug te draaien. We moeten juist ons erfgoed koesteren en behouden. Haal dat geld maar weg bij de Impulsgelden. Noord-Brabants Museum: geen provinciale miljoeneninvestering voor een nieuw Designmuseum.

Tot slot levert ‘brede welvaart’ geen welvaart op voor onze burgers, maar kost het hen juist zuurverdiend belastinggeld en daarmee hun welvaart. De beste bijdrage aan welvaart in den breedte is overheidsbreed minder spilzucht voor klimaatactivisme, stikstofwaanzin en andere linkse hobby’s. Onze burgers hebben dat geld nu zelf keihard nodig.