Spreektekst Beleidskader Natuur 2023-2030

“De provincie neemt maatregelen om de soortenrijkdom te behouden en het natuurbeheer te stimuleren. We richten ons niet alleen op de Brabantse natuurgebieden, maar we zetten in op een natuur inclusieve samenleving. Dat wil zeggen dat we in alle delen van Brabant schade aan natuur voorkomen en de mogelijkheden van natuur benutten. Daarmee zorgen we ervoor dat onze kinderen niet de rekening gepresenteerd krijgen van het verlies van natuur.”

Dat klinkt op zichzelf nobel en ook de PVV wil graag onze natuur behouden. Maar wat zien we in de praktijk. Dat er vorig jaar 250.000 migranten naar Nederland emigreerde. Dat zijn meer mensen dan Eindhoven aan inwoners heeft.

Dat trekt Nederland niet, dat trekt Brabant niet, dat trekt de natuur niet.

We zien nu al dat elk stukje groen wordt volgebouwd. En daarom verlegt de elite hun focus naar de boeren. Die moeten van hun land verjaagd worden zodat er op weilanden voor de massa-immigratie gebouwd kan gaan worden. Dat is de verborgen agenda. Willen wij echt de natuur beschermen dan zullen de grenzen dicht moeten.

Zelfs de Raad voor de Leefomgeving zegt in zijn advies (maart 2022) dat het natuurbeleid is te weinig gekoppeld aan ander beleid.

De provincie wil 5000 hectare bos aanleggen buiten het natuurnetwerk Brabant. De PVV is bang dat als boeren niet vrijwillig land aanbieden ze onder druk gezet gaan worden met onteigening of daadwerkelijk onteigend gaan worden. Om dat te voorkomen dient de PVV een motie in, die uitspreekt dat er geen boeren worden onteigend voor de aanleg van bos buiten het natuurnetwerk Brabant.

Verder wil de PVV weten hoe groot zijn die zogenaamde randzones om de natura2000 gebieden? De provincie dreigt na al met wanneer er te weinig op vrijwillige basis gaat er regels ingesteld kunnen worden.

Wat zegt GS hiermee? Vanuit welke basis kan de provincie extra regels opleggen? Betekent dit dat er in deze randzones straks boeren onteigend kunnen gaan worden?
Als de PVV hier geen harde toezegging op krijg zal de PVV ook hierover een motie indienen in tweede termijn.

Verder spreekt het stuk over ‘true-pricing’ van voedsel, wil de provincie zelfs na de 17% inflatie van mevrouw Kaag ons voedsel nog duurder maken?

Het beleidskader gaat 80% van zijn financiën uitgeven aan wettelijke taken en 20% aan niet-wettelijke taken. Voor de PVV is dit veel te hoog. Wij willen een beleidskader dat voldoet aan de wettelijke taken maar niet volstaat met linkse hobby’s. Daarom zullen wij een motie  indienen.