Spreektekst Statenvoorstel 62/22 Vaststellen Beleidskader Milieu 2030

De PVV is voor een schoon milieu.
De PVV is voor het handhaven van de wettelijke bepalingen.
Wij waarderen het zelfs dat de provincie zich wil inspannen om op bepaalde onderdelen verder te gaan dan de wettelijke bepalingen. MAAR dan moet het wel puur bij inspannen blijven, de PVV is tegen elke vorm van sancties of andere dwangmaatregelen om bovenwettelijke eisen af te dwingen.

De PVV vindt dat maatregelen omtrent milieu landelijk gemaakt moeten worden om verschillen tussen provincies te voorkomen.
Het kan niet zo zijn dat stoffen in Brabant wel als schadelijk worden gezien en daarom verboden worden maar dat ze in een andere provincies weer wel zijn toegestaan.

Steeds meer burgers ontdekken de waarheid achter de Sustainable Development Goals, de SDG’s van de VN Agenda 2030.

Agenda 2030 is een globalistische agenda van mondiale elites, grote multinationals en supranationale organisaties die de mensheid wil onderwerpen aan een communistische klimaat dictatuur.
Brabant moet zich verzetten tegen normaliseren van SDG's . Verwerp deze globalistische agenda van de elite.
Daarom heeft de PVV om amendement gemaakt om de SDG-doelen te schrappen uit ons provinciale beleid.

De PVV staat pal voor de veiligheid van onze burgers. De PVV staat pal voor de veiligheid van onze militairen, De PVV en ik als veteraan staan daarom pal achter defensie.
Ik zal nooit vergeten toen mijn peloton tijdens gevechten met de Taliban in Afghanistan luchtsteun van F16’s kregen in Afghanistan.
Of toen mijn sergeant was neergeschoten in Afghanistan en hij dankzij een helikopter snel afgevoerd kon worden naar een ziekenhuis.

Dankzij deze luchtsteun zijn er tijdens mijn missie geen Nederlandse doden gevallen in Deh Rawod, Afghanistan. Dit gun ik elke militair die wordt uitgezonden of Nederland verdedigt.
Daarom vindt de PVV dat het provinciaal milieubeleid voor defensie géén belemmering mag zijn voor defensie om hun luchtvaartactiviteiten uit te breiden, wanneer dit door defensie nodig wordt geacht.
Bij de PVV gaat landsbelang voor klimaatgedram!
Daarom dienen wij een motie in die zorgt dat er geen beperkingen worden opgelegd op militaire vliegvelden.