Spreektekst bij debat over nieuwe deadline voor emissievrije stallen december 2022

Voorzitter hier staan we weer.

In 2017 zei de PVV al dat deze zogenaamde transitie veehouderij onhaalbaar was.

Toen zei ik het volgende: “De boeren gaan de komende jaren door de aankomende stikstof maatregelen een bak extra regelgeving vanuit de EU en Den Haag over zich heen gestort krijgen.

En waarom wil deze provincie ook hieraan meedoen? Waarom wilt u de Brabantse kleine gezins- en familiebedrijven opzadelen met nog meer doorgeslagen milieuregelgeving?

De Brabantse landbouw gaat kapot gemaakt worden door politici die buigen voor de waanideeën van GroenLinks en de milieu maffia.

Voor ons hoeven al die doorgeslagen stikstofregeltjes niet, wij willen dat de minister de aanwijzing van de natura2000 gebieden schrapt.

Maar al deze coalitiepartijen ze buigen allemaal voor de dictaten van EU. De PVV kiest daar niet voor, de PVV kiest voor de Brabantse boeren.”

Helaas in 2017 luisterde dat college niet. Maar ook vele colleges daarna met FvD, de voorlopers van JA21, BVNL en Lokaal Brabant hielde de onhaalbare Brabantse stikstofregels in stand.

Maar laten we nu de Brabantse stikstofregels schrappen. Laten we voor eens en altijd afrekenen met deze linkse stikstofleugens. Stikstof is niet slecht voor de natuur. Stikstof is geen verstikkende deken voor de natuur.

Er sterft geen plant of dier vanwege stikstof.

Nee waarheid is dat de D66-elite onze Nederlandse boeren verjagen voor de massa-immigratie. Er moeten huizen gebouwd worden voor migranten uit Afrika en islamitische landen die de Nederlandse bevolking moeten vervangen. Dit hele stikstof verhaal is slechts het onzinverhaal om de walgelijke maatregelen in de oorlog tegen de boeren mee te rechtvaardigen.

En nu de wereld in brand staat. Moeten wij onze boeren en burgers juist zekerheid geven, voedselzekerheid. Iedereen merkt dat de prijzen van voedsel dagelijks stijgen. Een volle boodschappenkar is voor veel mensen niet meer te betalen. De rijen bij de voedselbank worden elke week langer.

Schaarste en honger zien we nu dagelijks in Nederland. Dit college moet stoppen met het in gevaar brengen van de voedselzekerheid van de Nederlander.

Maar grootste schuldige hiervan is de VVD. De linkse klimaat- en milieugekte is in de VVD geslopen. Het zijn niet langer de hardwerkende Nederlander en boeren die op de steun van de VVD kunnen rekenen, maar de hippies en de milieufundamentalisten van D66 en GroenLinks.

Van ondernemerspartij naar boeren uitkooppartij. Want de VVD buigt, de VVD draait, de VVD kruipt, en de boer die lekker door wil boeren, wordt ondertussen door de VVD in de greppel gegooid. Hoogverraad aan de boeren, dat is het.

Maar niet alleen de VVD, maar half bestuurlijk Nederland lijkt knettergek geworden. Of het nou gaat over CO2 of stikstof, iedereen wordt bang gemaakt.

Het halve land wordt op slot gezet en hardwerkende mensen en gezonde bedrijven worden kapotgemaakt of met belastinggeld opgekocht. En waarom? De luchtkwaliteit in Nederland is sinds 1980 gigantisch verbeterd, net zoals de kwaliteit van het oppervlaktewater sterk is verbeterd en net zoals de biodiversiteit in Nederland niet is afgenomen, maar juist is toegenomen. De natuur is er de laatste decennia in Nederland dus juist op vooruitgegaan, niet op achteruitgegaan, mede trouwens dankzij al die boeren, al die helden, die hier een geweldige prestatie hebben geleverd. Hou dus op met die paniekzaaierij over stikstof en de natuur.

Stop met voor de zoveelste keer de deadline weer voor een paar maandjes te verschuiven.

Zodat we dit debat over een half jaar weer opnieuw kunnen gaan voeren.

Daar heeft de PVV geen zin in. De PVV laat de kerst van onze boeren niet weer door het college verpesten. De PVV wil onze boeren juist een mooi kerstcadeau geven. Dat kerstcadeau moet duidelijkheid zijn, dus geen 2024 maar 2028.

En voor de duidelijkheid de PVV gaat alleen instemmen voor uitstel tot 2028. Alle moties die oproepen tot uitstel dat korter dan 2028 daar zullen wij tegen stemmen. De PVV kiest voor echte oplossingen en niet voor de nep-oplossing van de VVD.

 

Tweede termijn:

De PVV vindt het jammer dat politieke verhoudingen en spelletjes in het college belangrijker zijn dan onze boeren duidelijkheid verschaffen.

Want hoe kan het dat twee moties van college partijen oordeel staten krijgen en de moties van de oppositie worden ontraden. Hoe kan dat? Dit doet echt afbreuk aan uw statuur en betrouwbaarheid.

Ik verwacht dat het college deze handschoen oppakt en een duidelijke uitspraak gaat doen welke motie ze meer appreciëren. Welke motie is verstrekkender, die van de VVD of het CDA?

Verder heeft de PVV een motie ingediend die oproept om als provincie niet actief te gaan handhaven bij de PAS-melders. Dit is het minste wat wij kunnen doen richting deze gezinnen.

Verder heb ik nog vragen over de onteigeningen van de latente ruimte. Heeft dit college wel in beeld wat de gevolgen zijn voor boeren en vooral voor hun opvolgers?
Heeft dit college ook een zak geld klaar staan om deze latente te vergoeden of gaat u het gewoon inpikken?