Spreektekst Wensen en bedenkingen lening Pukkemuk

Voorzitter, de PVV vindt dat de provincie niet voor bankier moet spelen dat vinden we ook in het geval van Pukkemuk, een prachtig bedrijf dat wij ondanks ons standpunt een warm hart toedragen.

Onze mening neemt niet weg dat wij het nog méér van belang vinden dat de provincie ondernemers gelijk behandelt. Daar is hier geen sprake van.

Het extern bureau Zanders, vaste treasury-adviseur van de Provincie, waardeert het faillissementrisico voor Pukkemuk met een B1, oftewel een kans van 2,75% op faillissement. Ambtelijk wordt vervolgens achter de schermen die B1 aangepast naar een B3, zodat het faillisementsrisico plotseling zogenaamd meer dan 11% is. Met als gevolg dat Pukkemuk een belachelijk hoge rente moet gaan betalen.

Documenten over die ambtelijke aanpassing van de rating heb ik tot drie keer toe opgevraagd, maar ik heb daarover niets ontvangen. Voorzitter, dat deugt niet.

Over het waarom van die ambtelijke bijstelling meldt het college dat die nodig was omdat het bij Pukkemuk om nieuwe bedrijfsactiviteiten zou gaan, een zogenaamde spronginvestering, wat door bureau Zanders niet zou zijn meegenomen.

Voorzitter, ik betoogde in de themacommissie al dat dat een onzinstelling is.
Aanvullend daarover het volgende. Ik vroeg om alle correspondentie met Zanders en heb wat mailcorrespondentie ontvangen. Uit die stukken blijkt klip en klaar dat de Provincie Bureau Zanders heeft geïnformeerd over het feit dat het om een spronginvestering gaat. Ook heeft Bureau Zanders aan de Provincie gevraagd de business case stukken te mogen ontvangen. Een reactie daarop vanuit de provincie ontbrak bij de stukken die ik ontving. De ambtenaar van dienst doet een en ander vervolgens af met "Het is daarmee de verwachting dat de gestelde vragen van Zanders telefonisch of via Teams zijn beantwoord." Dat is ofwel een uitvlucht, ofwel een volstrekt brevet van onvermogen.

Voorzitter, dit is echt te zot voor woorden.

De PVV dient dan ook een amendement in met de boodschap dat de provincie ondernemers gelijk dient te behandelen.