Spreektekst KnoopXL/Fellenoord

Voorzitter,

De provincie en de gemeente Eindhoven willen, lekker gemaakt door de met belastinggeld strooiende minister Hugo de Jonge, de Eindhovense Fellenoord ombouwen tot het prestigeproject Internationale KnoopXL. Zulke binnenstedelijke projecten zijn eigenlijk helemaal geen provinciale kerntaak, maar daar trekt dit college zich niks van aan. Ze willen immers niet het risico lopen om vanaf Internationale KnoopXL hun internationale trein te missen naar een duurzame geglobaliseerde deugutopie.

En daarvoor mag onze belastingbetaler vele miljoenen schokken, die uiteindelijk vooral zullen dienen om de risico’s van de projectontwikkelaars in het gebied af te dekken. En die risico’s zijn evident: gisteren schreef het Eindhovens Dagblad dat de bouw van 1100 woningen in het Eindhovense Emmasingelkwadrant onzeker is geworden door de hoge eisen die de gemeente stelt, de stijgende rente, de hogere bouwkosten en de regulering van huren. Hierdoor zien projectontwikkelaars de opbrengsten en rendementen dalen. Het ED beschrijft diverse bouwprojecten in Eindhoven die hierdoor op de tocht staan of al afgeblazen zijn. Kan GS aangeven in hoeverre dat risico ook voorzien is bij KnoopXL en hoe groot de kans is dat de twee overheden daar dan voor gaan opdraaien?

Ook zit de gemeente Eindhoven nog klem bij de Raad van State over een woontoren met 331 woningen en slechts 42 parkeerplaatsen. Kan GS aangeven waarom de absurde parkeernorm voor KnoopXL van één deelauto voor twintig woningen dan wel haalbaar zou zijn?

Dit plan wil daarnaast autobezit ontmoedigen en de wegeninfrastructuur afschalen waardoor de stad onbereikbaar wordt. Door de BV constructie komt PS ook teveel op afstand te staan om te kunnen controleren en bijsturen. Bovendien is op essentiële onderliggende stukken geheimhouding opgelegd, waardoor we sowieso onze democratische taak niet goed kunnen uitvoeren. Daarnaast gaf de gedeputeerde in de themavergadering zelf aan dat vanwege de massa-immigratierecords er zoveel gebouwd moet worden: als PVV willen we niet bouwen voor migranten, maar alleen voor onze eigen mensen en de grenzen sluiten voor die massa-immigratie.
Kortom, om ons een knoop in de maag met die KnoopXL te besparen, dien ik een amendement in om van dit plan af te zien.
Tot zover in eerste termijn.