Spreektekst Vaststellen Interim omgevingsverordening regelwijziging-4

Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen. Maar dit college kiest ervoor om bewust stuurloos rond te blijven dobberen.
Waarom heeft Brabant dankzij de VVD, CDA en D66 de strengste stikstofregels van heel Nederland voor onze boeren? Omdat deze partijen de grond van onze boeren willen hebben. Ze jagen onze boerenfamilies van hun land om woningen te bouwen voor de aanhoudende immigratie. Dit is de vervangingsmigratie. Ze willen juist dat boerenbedrijven gaan omvallen. Ook al roept de provincie dat ze zogenaamd voor innovatie zijn, wanneer een boer met iets innovatiefs komt, geven ze niet thuis. Dan gaan ze de boer juist tegenwerken. Want het doel van de elite is om de meeste boerenbedrijven te laten stoppen en de boeren die wel kunnen overleven, die zo arm te maken dat ze volledig afhankelijk zijn van de staat, supermarktketens en banken.

Als vele boerenbedrijven kapot zijn gemaakt, zal een stukje vlees alleen nog maar betaalbaar zijn voor de elite, zoals u al merkt aan de kassa van de supermarkt. De provincie probeert dit niet eens geheim te houden en zet in op de zogenaamde eiwittransitie. Met andere woorden, u moet verplicht insecten gaan eten, zoals meelwormen en Buffalo wormen. Straks wellicht zelfs kakkerlakken, bah!

Maar er is hoop aan de horizon. U kunt dit beleid straks wegstemmen door te kiezen voor de PVV. Deze partij komt keihard op voor onze boeren, vooral voor onze hardwerkende boerenfamilies en gezinsbedrijven. Onze kernboodschap wat betreft de landbouw is: de boer moet boer kunnen blijven. De onevenredig zware maatregelen en onhaalbare deadlines voor de veehouderij moeten resoluut worden teruggedraaid.

Tweede Termijn: Het zijn onze boeren, tuinders en vissers die ons dagelijks voorzien van ons voedsel.

Voedsel is een eerste levensbehoefte ….en voedsel zou voor iedereen betaalbaar moeten zijn.

Helaas zien we nu al, dat ons eten onbetaalbaar geworden is…. en elk stikstofregeltje dat hier in de provincie wordt verzonnen…. maakt ons eten nog duurder.

Betaalbaar voedsel is nu al een echt probleem voor onze burgers…. maar daar hoor ik niemand over. Deze elite maakt zich enkel druk over het verzonnen stikstofprobleem.

Er is geen stikstofprobleem en er komt geen stikstofprobleem.

Nederland is een stikstofrijke delta en daar hoort stikstof minnende natuur bij. Dat is toch logisch, je gaat ook geen ijsberen houden in de woestijn.

Daarom wil de PVV dit stikstof beleid niet vertragen, zoals andere partijen willen maar de PVV wil helemaal stoppen met dit stikstofbeleid. Want nu worden vooral onze boeren gepest met dit stikstofbeleid maar ook onze tradities zoals carnaval, jaarmarkten en kermissen mogen niet meer doorgaan vanwege dit gestoorde stikstofbeleid. Op dit moment staat Remko Hermans de organisator van het prachtige Karnaval Festival in Moergestel voor de rechter, er is een grote kans dat het festival niet mag doorgaan vanwege stikstof. Knettergek. De PVV wil hem veel sterkte wensen in deze juridische strijd.

Het zijn onze boeren die ons prachtige landschap beheren. Wie gaat ons landschap beheren als de boeren zijn verdwenen?

Helaas hebben we in de eerste termijn weer gezien dat het huidige college niet het beste voorheeft met onze boeren. Ze hebben bewust gekozen voor strengere stikstofregels en lijken niet open te staan voor innovatieve ideeën vanuit de sector. Ze zien liever dat boerenbedrijven omvallen en plaatsmaken voor woningbouw voor migranten, windmolen en zonnenvelden. Agenda 2030 wordt uitgewoon uitgerold.

Maar er is een alternatief. Dat is de PVV. Wij willen dat onze boeren gezinsbedrijven kunnen blijven bestaan.

De PVV wil dat voedsel voor iedereen betaalbaar blijft.
Daarom moeten we ervoor zorgen dat de maatregelen en deadlines voor de veehouderij worden teruggedraaid en dat er ruimte wordt geboden voor innovatie en ontwikkeling in de sector.